Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на научна степен "доктор на науките"


4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Математически анализ
Математически анализ
26.07.2022 г.
(26.09.2022 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 26.09.2022 г. от 12:00 ч. в заседателна зала, Нова сграда.
26.09.2022 г.