Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 2 от 2 намерени!

Процедурa
Заемане на академична длъжност "професор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Специална педагогика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 10.11.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д.п.н. Жана Атанасова Янкова.
Публична академична лекция: 15.12.2020 г.
Публичната лекция ще се проведе на 15.12.2020 г. от 10:30 ч.
https://meet.google.com/bop-enxs-gji
Заемане на академична длъжност "доцент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Конституционно право
Катедра: Публичноправни науки
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 17.11.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Радослава Димитрова Янкулова.
Публична академична лекция: 10.12.2020 г.
Публичната лекция ще се проведе на 10.12.2020 г. от 10:30 ч.
dq4sq5o - код
https://meet.google.com/bop-enxs-gji