Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 8 от 8 намерени!

Процедурa
Заемане на академична длъжност "професор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Морфология
Катедра: Биология на развитието
Начална дата: 18.11.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 18.02.2023 г.
Крайна дата: 16.05.2023 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д-р Еленка Стоилова Георгиева.
Публична академична лекция: 11.09.2023 г.
Публичната лекция ще се проведе на 11.09.2023 г. от 13:00 ч. в 4 семинарна зала на Биологическия факултет.
Заемане на академична длъжност "професор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Диференциални уравнения
Катедра: Математически анализ
Начална дата: 18.11.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 18.02.2023 г.
Крайна дата: 17.05.2023 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д-р Атанаска Тенчева Георгиева.
Публична академична лекция: 15.06.2023 г.
Публичната лекция ще се проведе на 15.06.2023 г. от 12:00 ч. в Заседателна зала, Нова сграда.
Заемане на академична длъжност "професор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Контекстно моделиране
Катедра: Компютърни технологии
Начална дата: 18.11.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 18.02.2023 г.
Крайна дата: 19.04.2023 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д-р Тодорка Атанасова Глушкова.
Публична академична лекция: 21.06.2023 г.
Публичната лекция ще се проведе на 21.06.2023 г. от 11:00 ч. в Заседателна зала, Нова сграда.
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Зоология
Катедра: Зоология
Начална дата: 18.11.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 18.02.2023 г.
Крайна дата: 16.05.2023 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Петър Стойков Бояджиев.
Публична академична лекция: 25.09.2023 г.
Публичната лекция ще се проведе на 25.09.2023 г. от 13:30 ч. в 15 аудитория на Биологическия факултет.
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Микробиология – Микробна патогенеза
Катедра: Биохимия и микробиология
Начална дата: 18.11.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 18.02.2023 г.
Крайна дата: 16.05.2023 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Мариана Иванова Мърхова-Косева.
Публична академична лекция: 30.06.2023 г.
Публичната лекция ще се проведе на 30.06.2023 г. от 10:00 ч. в 16 аудитория, ул. "Костаки Пеев" 21.
Заемане на академична длъжност "професор"
5 Технически науки
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Автоматизация на области от нематериалната сфера – просвета, наука
Катедра: ЕКИТ
Начална дата: 18.11.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 18.02.2023 г.
Крайна дата: 16.05.2023 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д-р Димитър Михайлов Токмаков.
Публична академична лекция: 05.09.2023 г.
Публичната лекция ще се проведе на 05.09.2023 г. от 10:00 ч. в Биоинженерна лаборатория 15, ул. "Костаки Пеев" 21.
Заемане на академична длъжност "доцент"
5 Технически науки
5.11 Биотехнологии
Екологични и агробиотехнологии
Катедра: Биохимия и микробиология
Начална дата: 18.11.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 18.02.2023 г.
Крайна дата: 16.05.2023 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Иван Златков Илиев.
Публична академична лекция: 23.06.2023 г.
Публичната лекция ще се проведе на 23.06.2023 г. от 10:00 ч. в 16 аудитория, ул. "Костаки Пеев" 21.
Заемане на академична длъжност "доцент"
8 Изкуства
8.3 Музикално и танцово изкуство
История на музиката
Катедра: Музика
Начална дата: 18.11.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 18.01.2023 г.
Крайна дата: 09.05.2023 г.
Резултат: Избрани за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Здравка Маринова Хвърката и гл. ас. д-р Антония Пенева Балева.
Публична академична лекция: 08.09.2023 г.
Публичната лекция на доц. д-р Антония Балева ще се проведе на 08.09.2023 г. от 12:00 ч. в 505 семинарна зала, Нова сграда.
Публичната лекция на доц. д-р Здравка Хвърката ще се проведе на 08.09.2023 г. от 13:00 ч. в 505 семинарна зала, Нова сграда.