Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 4 от 4 намерени!

Процедурa
Заемане на академична длъжност "професор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Науки за културата – Историческа антропология на политическата култура
Катедра: Етнология
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.08.2023 г.
Крайна дата: 13.11.2023 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д-р Добринка Драгиева Парушева.
Публична академична лекция: 07.12.2023 г.
Публичната лекция ще се проведе на 07.12.2023 г. от 16:30 ч. в Заседателна зала, Ректорат.
Заемане на академична длъжност "доцент"
2 Хуманитарни науки
2.4 Религия и теология
Нравствено богословие – религия и нравствено възпитание
Катедра: Теология
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Крайна дата: 16.10.2023 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Ивелина Николова Николова.
Публична академична лекция: 21.02.2024 г.
Публичната лекция ще се проведе на 21.02.2024 г. от 11:30 часа в зала "Компас", Ректорат.
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химия, Хроматографски анализ
Катедра: Органична химия
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.07.2023 г.
Крайна дата: 27.09.2023 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Димитър Георгиев Божилов.
Публична академична лекция: 29.11.2023 г.
Публичната лекция ще се проведе на 29.11.2023 г. от 14:00 часа в зала "Компас", Ректорат.
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информационни технологии в Интернет
Катедра: Софтуерни технологии
Начална дата: 02.05.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 02.08.2023 г.
Крайна дата: 25.10.2023 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Христо Тошков Христов.
Публична академична лекция: 13.12.2023 г.
Публичната лекция ще се проведе на 13.12.2023 г. от 13:00 часа в Заседателна зала, Нова сграда.