Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 1 от 1 намерени!

Процедурa
Заемане на академична длъжност "доцент"
2 Хуманитарни науки
2.4 Религия и теология
Християнско изкуство
Катедра: Теология
Начална дата: 20.11.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 20.02.2021 г.
Крайна дата: 17.05.2021 г.
Резултат: Избрана за заеманене на академичната длъжност "доцент" - гл.асистент д-р Адриана Христославова Любенова
Публична академична лекция: 19.10.2021 г.
Публичната лекция ще се проведе на 19.10.2021 г. от 11:00 ч. в Университетската библиотека, Ректорат.