Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 3 от 3 намерени!

Процедурa
Заемане на академична длъжност "професор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управление – информационни системи и технологии
Катедра: Управление и количествени методи в икономиката
Начална дата: 14.05.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 14.07.2021 г.
Крайна дата: 11.10.2021 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д-р Галина Мирчева Илиева.
Публична академична лекция: 25.02.2022 г.
Публичната лекция ще се проведе на 25.02.2022 г. от 14:00 ч. в
meet.google.com/opw-rbym-fxa
Заемане на академична длъжност "доцент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Културна антропология – Нематериално културно наследство и културни политики
Катедра: Етнология
Начална дата: 14.05.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 14.08.2021 г.
Крайна дата: 15.11.2021 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Елица Руменова Стоилова.
Публична академична лекция: 02.02.2022 г.
Публичната лекция ще се проведе на 02.02.2022 г. от 14.00 ч. в
https://meet.google.com/zam-caua-sru
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Математически анализ
Катедра: Образователни технологии
Начална дата: 14.05.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 14.07.2021 г.
Крайна дата: 20.10.2021 г.
Забележка: За нуждите на Физико-технологичния факултет.
Резултат: Избран за заеманe на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Стоил Иванов Иванов.
Публична академична лекция: 27.05.2022 г.
Публичната лекция ще се проведе на
27.05.2022 г. от 16:00 ч. в 6-та аудитория на ПУ.