Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация


Ваня Григорова-Миланова
Заместник-началник на отдел
тел. 032/261 406
Ректорат, етаж 1, стая 123
grigorova@uni-plovdiv.bg

Теодора Райчева
Експерт
тел. 032/261 407
Ректорат, етаж 1, стая 123
t.raycheva@uni-plovdiv.bg

Приемно време

Понеделник - петък:   10:30 – 12:00 часа
14:00 – 16:00 часа