Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 1 от 1 намерени!

Процедурa
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 28.02.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 09.06.2020 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 09.06.2020 г. от 13:00 ч. в заседателна зала, нова сграда.