Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 7 от 7 намерени!

Процедурa
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърна информатика
Начална дата: 10.05.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 19.06.2023 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 19.06.2023 година от 11:00 часа в Заседателна зала, Нова сграда.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Специална педагогика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 24.04.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 15.06.2023 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 15.06.2023 година от 11:00 часа в Заседателна зала, Нова сграда.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Международно право и международни отношения
Катедра: Публичноправни науки
Начална дата: 06.04.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 02.06.2023 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 02.06.2023 година от 11:00 часа в Институт за държавата и правото при БАН.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Финанси и счетоводство
Катедра: Финанси и счетоводство
Начална дата: 05.04.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 02.06.2023 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 02.06.2023 година от 13:00 часа в 126 кабинет, Ректорат.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
5 Технически науки
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Автоматизация на области от нематериалната сфера (медицина, просвета, наука, административна дейност и др.)
Катедра: ЕКИТ
Начална дата: 05.04.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 19.06.2023 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 19.06.2023 г. от 11:00 ч. в Биоинженерна лаборатория 15, ул. „Костаки Пеев“ 21.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по български език и литература
Катедра: Начална училищна педагогика
Начална дата: 22.03.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 14.06.2023 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 14.06.2023 година от 11:00 часа в Заседателна зала, Нова сграда.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по български език и литература
Катедра: Българска литература и теория на литературата
Начална дата: 22.03.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 21.06.2023 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 21.06.2023 година от 13:30 часа в зала "Компас", Ректорат.