Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 1 от 1 намерени!

Процедурa
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Диференциални уравнения
Катедра: Компютърни технологии
Начална дата: 03.11.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 04.12.2023 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 04.12.2023 година от 11:00 часа в заседателна зала, Нова сграда.