Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 1 от 1 намерени!

Процедурa
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Германски езици: английски език
Катедра: Английска филология
Начална дата: 14.10.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 04.12.2020 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 04.12.2020 г. от 13:00 ч. в зала "Компас", ректорат.