Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 5 от 5 намерени!

Процедурa
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Административно право и административен процес
Катедра: Публичноправни науки
Начална дата: 19.01.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 01.03.2021 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 01.03.2021 г. от 17:00 ч.
https://meet.google.com/qaw-grem-owd
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Международно право и международни отношения
Катедра: Публичноправни науки
Начална дата: 05.01.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 01.03.2021 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 01.03.2021 г. от 14:00 ч.
htts://meet.google.com/nta-xtkd-zsb
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език
Катедра: Български език
Начална дата: 14.12.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 01.03.2021 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 01.03.2021 г. от 14:00 ч. в зала "Компас", ректорат.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Административно право и административен процес
Катедра: Публичноправни науки
Начална дата: 01.12.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 01.03.2021 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 01.03.2021 г. от 9:30 ч.
https://meet.google.com/nua-sniy-eim.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Педагогическа и възрастова психология
Катедра: Психология
Начална дата: 26.06.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 01.03.2021 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 01.03.2021 г. от 12:00 ч.
https://meet.google.com/bdp-oqge-umf