Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Добре дошли в автоматизираната система за управление на процедури за развитие на академичния състав на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"!

Този сайт е създаден за да подпомогне процеса на управление, контролиране, вземане на решения и разпространение на информация за процедурите за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Пловдивския университет, в съответствие със ЗРАСРБ.

Сайтът съдържа актуална информация за: