Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Докторантури 2023/2024

- Документи за редовна и задочна докторантура;
- Такса за кандидатстване - 80 лв. (50 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки следващ), внася се в:
  • в касата на Университета: Ректорат, ул. "Цар Асен" 24;
  • по банков път, IBAN: BG33 UNCR 7527 3154 6320 00, UNCRBGSF.
Сайтът съдържа актуална информация за: