Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 50 от 842 намерени!

Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Процедурa
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Гражданско и семейно право
Катедра: Гражданскоправни науки
Начална дата: 05.11.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 12.01.2021 г.
Крайна дата: 12.01.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Андреан Василев Пенчев на 12.01.2021 г.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Екология и опазване на екосистемите
Катедра: Екология и опазване на околната среда
Начална дата: 04.11.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 01.02.2021 г.
Крайна дата: 01.02.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Атанас Михайлов Миков на 01.02.2021 г.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 28.10.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 22.12.2020 г.
Крайна дата: 22.12.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Борислав Петров Тосков.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 28.10.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 22.12.2020 г.
Крайна дата: 22.12.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Йордан Георгиев Тодоров.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 28.10.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 22.12.2020 г.
Крайна дата: 22.12.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Александър Петров Петров.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 28.10.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 22.12.2020 г.
Крайна дата: 22.12.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Нина Станчева Станчева.
Придобиване на научна степен "доктор на науките"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен български език
Катедра: Български език
Начална дата: 16.10.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 18.12.2020 г.
Крайна дата: 18.12.2020 г.
Резултат: Присъдена НС "доктор на науките" на доц. д-р Петя Николова Бъркалова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Германски езици: английски език
Катедра: Английска филология
Начална дата: 14.10.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 04.12.2020 г.
Крайна дата: 04.12.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Бистра Димитрова Поповска
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Германски езици: английски език
Катедра: Английска филология
Начална дата: 09.10.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 30.10.2020 г.
Крайна дата: 30.10.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Корнелия Бориславова Чоролеева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език
Катедра: Български език
Начална дата: 04.08.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 16.10.2020 г.
Крайна дата: 16.10.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Десислава Минчева Димитрова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Англоезична литература
Катедра: Английска филология
Начална дата: 29.07.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 16.09.2020 г.
Крайна дата: 16.09.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Божидара Николаева Бонева-Каменова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра: Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Начална дата: 22.07.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 05.10.2020 г.
Крайна дата: 05.10.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Ивелина Венкова Велчева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по изобразително изкуство
Катедра: Естетическо възпитание
Начална дата: 17.07.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 24.09.2020 г.
Крайна дата: 24.09.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Елица Николова Гигова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по изобразително изкуство
Катедра: Естетическо възпитание
Начална дата: 17.07.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 24.09.2020 г.
Крайна дата: 24.09.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Надежда Недялкова Ангелова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
История на педагогиката и българското образование
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 06.07.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 25.09.2020 г.
Крайна дата: 25.09.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Димка Димитрова Иванова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Специална педагогика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 06.07.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 25.09.2020 г.
Крайна дата: 25.09.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Мирко Александров Попов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Специална педагогика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 06.07.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 25.09.2020 г.
Крайна дата: 25.09.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Ирена Младенова Душкова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по музика
Катедра: Музика
Начална дата: 03.07.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 09.09.2020 г.
Крайна дата: 09.09.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Диана Георгиева Кацарова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по музика
Катедра: Музика
Начална дата: 03.07.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 09.09.2020 г.
Крайна дата: 09.09.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Светлина Веселинова Христова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърна информатика
Начална дата: 28.06.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 01.09.2020 г.
Крайна дата: 01.09.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Мария Руменова Гачкова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърна информатика
Начална дата: 28.06.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 01.09.2020 г.
Крайна дата: 01.09.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Мартин Викторов Такев.
Заемане на академична длъжност "професор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Специална педагогика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 10.11.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д.п.н. Жана Атанасова Янкова.
Публична академична лекция: 15.12.2020 г.
Заемане на академична длъжност "професор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по музика
Катедра: Музика
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.09.2020 г.
Крайна дата: 10.11.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д-р Таня Викторова Бурдева.
Публична академична лекция: 20.01.2021 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на овладяване на български език в детската градина
Катедра: Предучилищна педагогика
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.09.2020 г.
Крайна дата: 07.12.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Екатерина Георгиева Чернева.
Публична академична лекция: 28.01.2021 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по английски език
Катедра: Образователни технологии
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 23.09.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Мариета Иванова Атанасова.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по литература
Катедра: Българска литература и теория на литературата
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 05.10.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Красимира Танева Танева.
Заемане на академична длъжност "професор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език - Съвременен български език, Лексикология
Катедра: Български език
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 14.12.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д.ф.н. Ваня Иванова Зидарова.
Публична академична лекция: 15.01.2021 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Антична и западноевропейска литература: сравнително литературознание
Катедра: История на литературата и сравнително литературозн.
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 14.12.2020 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Младен Цветанов Влашки.
Публична академична лекция: 12.01.2021 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици - съвременен чешки език
Катедра: Славистика
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 14.12.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Гинка Александрова Бакърджиева.
Публична академична лекция: 20.01.2021 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици - Историческа лингвистика
Катедра: Руска филология
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 14.12.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Атанаска Славчева Тошева.
Публична академична лекция: 14.01.2021 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен испански език
Катедра: Романистика и германистика
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 05.10.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Райна Василева Танчева.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.2 История и археология
Археология - Антична археология
Катедра: История и археология
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 05.10.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Надежда Стоянова Кирова-Йовчева.
Заемане на академична длъжност "професор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Гражданско и семейно право
Катедра: Гражданскоправни науки
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.09.2020 г.
Крайна дата: 18.12.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д-р Люба Георгиева Панайотова-Чалъкова.
Публична академична лекция: 31.01.2021 г.
Заемане на академична длъжност "професор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Финанси
Катедра: Финанси и счетоводство
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 30.11.2020 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д-р Станимир Иванов Кабаиванов.
Публична академична лекция: 29.01.2021 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология - Социология на тялото
Катедра: Социология и наука за човека
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.09.2020 г.
Крайна дата: 14.12.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Нина Василева Николова.
Публична академична лекция: 29.01.2021 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Гражданско и семейно право
Катедра: Гражданскоправни науки
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.09.2020 г.
Крайна дата: 11.12.2020 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Ангел Йорданов Шопов.
Публична академична лекция: 21.01.2021 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Конституционно право
Катедра: Публичноправни науки
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 17.11.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Радослава Димитрова Янкулова.
Публична академична лекция: 10.12.2020 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия - Микроикономика и Пазар на труда
Катедра: Икономически науки
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 30.11.2020 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Стефан Атанасов Райчев.
Публична академична лекция: 05.02.2021 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология - Социология на всекидневието
Катедра: Социология и наука за човека
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 05.10.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Милена Георгиева Ташева.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.3 Политически науки
Комуникации в политиката и сигурността
Катедра: Политически науки и национална сигурност
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 28.09.2020 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Андрей Валентинов Велчев.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Финансово и данъчно право
Катедра: Публичноправни науки
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.09.2020 г.
Крайна дата: 17.11.2020 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Недялко Георгиев Петров.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.7 Администрация и управление
Икономика и управление - Основи на управлението, Конкурентоспособност на бизнес организацията
Катедра: Управление и количествени методи в икономиката
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 28.09.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Гергана Димитрова Димитрова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Специална психология
Катедра: Психология
Начална дата: 26.06.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 06.10.2020 г.
Крайна дата: 06.10.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Диана Иванова Джамбова-Табана.
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.1 Физически науки
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
Катедра: Физика
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 09.12.2020 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Иван Панайотов Бодуров.
Публична академична лекция: 15.01.2021 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Клетъчна биология
Катедра: Биология на развитието
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.09.2020 г.
Крайна дата: 17.12.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Цветелина Георгиева Бацалова.
Публична академична лекция: 15.01.2021 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Алгоритми и модели за анализ на данни
Катедра: Компютърни технологии
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 18.11.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент"- гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова.
Публична академична лекция: 22.01.2021 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика - Софтуерни технологии
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 18.11.2020 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Емил Христов Дойчев.
Публична академична лекция: 22.01.2021 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърна информатика
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.09.2020 г.
Крайна дата: 16.12.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Силвия Николаева Гафтанджиева.
Публична академична лекция: 29.01.2021 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Физикохимия
Катедра: Физикохимия
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 06.10.2020 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Ванина Василева Колчева.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химия
Катедра: Органична химия
Начална дата: 26.06.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 26.08.2020 г.
Крайна дата: 15.09.2020 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Йордан Иванов Стремски.

Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17