Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 50 от 893 намерени!

Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Процедурa
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Зоология
Катедра: Зоология
Начална дата: 25.06.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 02.09.2021 г.
Крайна дата: 02.09.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Елиза Владимирова Котева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Ботаника
Катедра: Ботаника и методика на обуч. по биология
Начална дата: 14.06.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 17.09.2021 г.
Крайна дата: 17.09.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Дияна Русева Башева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Клетъчна биология
Катедра: Биология на развитието
Начална дата: 12.06.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 22.07.2021 г.
Крайна дата: 22.07.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Десислава Иванова Колчакова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.1 Теория и управление на образованието
Управление на образованието
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 08.06.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 17.09.2021 г.
Крайна дата: 17.09.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Александър Антонов Ангелов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.1 Теория и управление на образованието
Управление на образованието
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 08.06.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 17.09.2021 г.
Крайна дата: 17.09.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Лъчезар Владимиров Африканов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Англоезична литература
Катедра: Английска филология
Начална дата: 18.05.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 30.06.2021 г.
Крайна дата: 30.06.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Даниел Николаев Каменов.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 14.05.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 14.07.2021 г.
Крайна дата: 14.09.2021 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Христина Христова Григорова.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка
Катедра: Теория и методика на физическото възпитание и спорт
Начална дата: 14.05.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 14.07.2021 г.
Крайна дата: 14.09.2021 г.
Резултат: Избрани за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Мая Спасова Соколова и д-р Стоян Николов Димитров.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Педагогическа и възрастова психология
Катедра: Психология
Начална дата: 14.05.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 14.07.2021 г.
Крайна дата: 14.09.2021 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Венелина Стоева Стоева.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Гражданско и семейно право
Катедра: Гражданскоправни науки
Начална дата: 14.05.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 14.07.2021 г.
Крайна дата: 08.09.2021 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главн асистент" - д-р Андреан Василев Славчев.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управление –Бизнес информатика и икономическо моделиране
Катедра: Управление и количествени методи в икономиката
Начална дата: 14.05.2021 г.
Краен срок за подаване на документи: 14.07.2021 г.
Крайна дата: 16.09.2021 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Станислава Иванова Клисарова-Белчева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра: Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Начална дата: 05.05.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 22.06.2021 г.
Крайна дата: 22.06.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Любка Стоянова Славова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Финанси и счетоводство
Катедра: Финанси и счетоводство
Начална дата: 05.05.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 07.07.2021 г.
Крайна дата: 07.07.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Диян Великов Великов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Диференциални уравнения
Катедра: Математически анализ
Начална дата: 05.05.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 22.06.2021 г.
Крайна дата: 22.06.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Екатерина Борисова Лазарова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Математическо моделиране и приложение на математиката
Катедра: Математически анализ
Начална дата: 05.05.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 22.06.2021 г.
Крайна дата: 22.06.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Антоанета Петрова Йорданова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Математическо моделиране и приложение на математиката
Катедра: Математически анализ
Начална дата: 05.05.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 22.06.2021 г.
Крайна дата: 22.06.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Димитър Васков Фиданов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Ботаника
Катедра: Ботаника и методика на обуч. по биология
Начална дата: 05.05.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 02.07.2021 г.
Крайна дата: 02.07.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Венелин Христов Петков.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Ботаника
Катедра: Ботаника и методика на обуч. по биология
Начална дата: 05.05.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 02.07.2021 г.
Крайна дата: 02.07.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Цветелина Руменова Младенова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по биология
Катедра: Ботаника и методика на обуч. по биология
Начална дата: 29.04.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 17.06.2021 г.
Крайна дата: 17.06.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Татяна Кирилова Цанкова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.1 Физически науки
Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя
Катедра: Физика
Начална дата: 29.04.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 05.07.2021 г.
Крайна дата: 05.07.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Делко Атанасов Златански.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици
Катедра: Руска филология
Начална дата: 28.04.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 14.06.2021 г.
Крайна дата: 14.06.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Елица Димитрова Миланова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Специална психология
Катедра: Психология
Начална дата: 26.04.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 07.07.2021 г.
Крайна дата: 07.07.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Майа Бисерова Фьодорова-Радичева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Педагогическа и възрастова психология
Катедра: Психология
Начална дата: 26.04.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 07.07.2021 г.
Крайна дата: 07.07.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Мила Костадинова Златева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Педагогическа и възрастова психология
Катедра: Психология
Начална дата: 26.04.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 07.07.2021 г.
Крайна дата: 07.07.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Кристина Родиславова Овчарова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Катедра: Предучилищна педагогика
Начална дата: 23.04.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 16.06.2021 г.
Крайна дата: 16.06.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Теодора Живкова Бахчеванова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Катедра: Предучилищна педагогика
Начална дата: 23.04.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 16.06.2021 г.
Крайна дата: 16.06.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "дктро" на Десислава Сашева Апостолова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по математика
Катедра: Начална училищна педагогика
Начална дата: 23.04.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 25.06.2021 г.
Крайна дата: 25.06.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Александра Илиянова Николова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 21.04.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 30.06.2021 г.
Крайна дата: 30.06.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Зоя Неделчева Капон.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
8 Изкуства
8.3 Музикално и танцово изкуство
Музикознание и музикално изкуство
Катедра: Музика
Начална дата: 02.04.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 04.06.2021 г.
Крайна дата: 04.06.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Владимир Симеонов Величков.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Административно право и административен процес
Катедра: Публичноправни науки
Начална дата: 19.03.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 22.06.2021 г.
Крайна дата: 22.06.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Цветанка Стефанова Хугасян.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Административно право и административен процес
Катедра: Публичноправни науки
Начална дата: 19.03.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 15.06.2021 г.
Крайна дата: 15.06.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Донка Георгиева Пехливанова.
Придобиване на научна степен "доктор на науките"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химия
Катедра: Биохимия и микробиология
Начална дата: 19.03.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 11.05.2021 г.
Крайна дата: 11.05.2021 г.
Резултат: Присъдена НС "доктор на науките" на доц.д-р Петко Иванов Бозов
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология
Катедра: Социология и наука за човека
Начална дата: 18.03.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 12.05.2021 г.
Крайна дата: 12.05.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Женя Иванова Иванова на 12.05.2021 година
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Административно право и административен процес
Катедра: Публичноправни науки
Начална дата: 16.03.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 22.06.2021 г.
Крайна дата: 22.06.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Емилия Йорданова Ангелова-Ховагимян.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Диференциални уравнения
Катедра: Компютърни технологии
Начална дата: 10.02.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 26.03.2021 г.
Крайна дата: 26.03.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Тодор Илиев Костадинов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 02.02.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 26.03.2021 г.
Крайна дата: 26.03.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Димитър Георгиев Христов
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 02.02.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 26.03.2021 г.
Крайна дата: 26.03.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Георги Василев Пенчев
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Административно право и административен процес
Катедра: Публичноправни науки
Начална дата: 19.01.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 01.03.2021 г.
Крайна дата: 01.03.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС"доктор" на Недялка Иванова Петрова
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език
Катедра: Български език
Начална дата: 05.01.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 05.04.2021 г.
Крайна дата: 05.04.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Детелина Георгиева Овчарова
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Международно право и международни отношения
Катедра: Публичноправни науки
Начална дата: 05.01.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 01.03.2021 г.
Крайна дата: 01.03.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Иван Иванов Бодлев
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Наказателно право
Катедра: Наказателноправни науки
Начална дата: 21.12.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 19.02.2021 г.
Крайна дата: 19.02.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Даниела Минкова Стоянова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език
Катедра: Български език
Начална дата: 14.12.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 01.03.2021 г.
Крайна дата: 01.03.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Христиана Николаева Кръстева
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка
Катедра: Теория и методика на физическото възпитание и спорт
Начална дата: 01.12.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 19.02.2021 г.
Крайна дата: 19.02.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Ралица Георгиева Кунчева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Административно право и административен процес
Катедра: Публичноправни науки
Начална дата: 01.12.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 01.03.2021 г.
Крайна дата: 01.03.2021 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" Илияна Илиева Митева
Заемане на академична длъжност "професор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра: Софтуерни технологии
Начална дата: 20.11.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 20.02.2021 г.
Крайна дата: 21.04.2021 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева.
Заемане на академична длъжност "доцент"
2 Хуманитарни науки
2.4 Религия и теология
Християнско изкуство
Катедра: Теология
Начална дата: 20.11.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 20.02.2021 г.
Крайна дата: 17.05.2021 г.
Резултат: Избрана за заеманене на академичната длъжност "доцент" - гл.асистент д-р Адриана Христославова Любенова
Публична академична лекция: 19.10.2021 г.
Заемане на академична длъжност "професор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърна информатика
Начална дата: 20.11.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 20.01.2021 г.
Крайна дата: 21.04.2021 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжнсот "професор" - доц. д-р Елена Петрова Сомова.
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Молекулярна биология
Катедра: Физиология на растенията и молекулярна биология
Начална дата: 20.11.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 20.02.2021 г.
Крайна дата: 01.06.2021 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл.ас. д-р Елена Димитрова Апостолова-Кузова
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Теория на вероятностите и математическа статистика
Катедра: Математически анализ
Начална дата: 20.11.2020 г.
Краен срок за подаване на документи: 20.02.2021 г.
Крайна дата: 21.04.2021 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "доцент"- гл.ас. д-р Петър Иванов Копанов
Придобиване на научна степен "доктор на науките"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Молекулярна биология
Катедра: Физиология на растенията и молекулярна биология
Начална дата: 11.11.2020 г.
Дата на заключителното заседание: 26.02.2021 г.
Крайна дата: 26.02.2021 г.
Резултат: Присъдена НС "доктор на науките" на гл. ас. д-р Тихомир Илиев Въчев.

Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18