Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 50 от 462 намерени!
За последните 5 години.


Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Процедурa
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Зоология
Катедра: Зоология
Начална дата: 03.04.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 25.05.2023 г.
Крайна дата: 25.05.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Светлозара Боянова Казанджиева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Българска литература (Българска литература след Първата световна война)
Катедра: Българска литература и теория на литературата
Начална дата: 21.03.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 27.04.2023 г.
Крайна дата: 27.04.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Мария Димитрова Панова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Педагогическа и възрастова психология
Катедра: Психология
Начална дата: 21.03.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 29.05.2023 г.
Крайна дата: 29.05.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Лазар Стефанов Атмаджов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици (Историческа лингвистика – Руски език)
Катедра: Руска филология
Начална дата: 20.03.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 28.04.2023 г.
Крайна дата: 28.04.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Таня Стоянова Нейчева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Педагогическа и възрастова психология
Катедра: Психология
Начална дата: 18.03.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 29.05.2023 г.
Крайна дата: 29.05.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Вера Илиева Тодорова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език (Морфология)
Катедра: Български език
Начална дата: 17.03.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 27.04.2023 г.
Крайна дата: 27.04.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Радостина Колева Колева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Молекулярна биология
Катедра: Физиология на растенията и молекулярна биология
Начална дата: 08.03.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 12.05.2023 г.
Крайна дата: 12.05.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Никол Славева Хаджиева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Генетика
Катедра: Биология на развитието
Начална дата: 06.03.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 27.04.2023 г.
Крайна дата: 27.04.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Сибел Джевдет Азиз.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Математически анализ
Катедра: Математически анализ
Начална дата: 02.03.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 31.03.2023 г.
Крайна дата: 31.03.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Пламена Иванова Марчева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра: Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Начална дата: 28.02.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 10.05.2023 г.
Крайна дата: 10.05.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Мухарем Асанов Моллов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.4 Социални дейности
Социални политики и социална работа
Катедра: Социални дейности
Начална дата: 22.02.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 28.04.2023 г.
Крайна дата: 28.04.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Стоян Александров Иванов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.4 Социални дейности
Социални политики и социална работа
Катедра: Социални дейности
Начална дата: 22.02.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 19.05.2023 г.
Крайна дата: 19.05.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Иван Георгиев Дечев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология
Катедра: Социология и наука за човека
Начална дата: 14.02.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 20.04.2023 г.
Крайна дата: 20.04.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Росица Кирилова Любенова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Германски езици: Английски език
Катедра: Английска филология
Начална дата: 07.02.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 30.03.2023 г.
Крайна дата: 30.03.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Полина Николаева Петкова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управление (индустрия)
Катедра: Управление и количествени методи в икономиката
Начална дата: 03.02.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 22.03.2023 г.
Крайна дата: 22.03.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Меги Здравкова Дакова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 31.01.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 24.03.2023 г.
Крайна дата: 24.03.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Себиха Ахмедова Маданска.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 31.01.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 24.03.2023 г.
Крайна дата: 24.03.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Пенчо Йорданов Малинов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка
Катедра: Теория и методика на физическото възпитание и спорт
Начална дата: 27.01.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 21.03.2023 г.
Крайна дата: 21.03.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Костадин Димитров Димитров.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Генетика
Катедра: Биология на развитието
Начална дата: 25.01.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 16.03.2023 г.
Крайна дата: 16.03.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Гергана Косева Панайотова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.4 Социални дейности
Социални политики и социална работа
Катедра: Социални дейности
Начална дата: 24.01.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 31.03.2023 г.
Крайна дата: 31.03.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Екатерина Георгиева Ужиканова.
Придобиване на научна степен "доктор на науките"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Руска литература
Катедра: Руска филология
Начална дата: 23.01.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 31.03.2023 г.
Крайна дата: 31.03.2023 г.
Резултат: Присъдена НС "доктор на науките" на доц. д-р Николай Михайлов Нейчев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Молекулярна биология
Катедра: Физиология на растенията и молекулярна биология
Начална дата: 04.01.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 31.03.2023 г.
Крайна дата: 31.03.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Татяна Миладинова Кичукова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия
Катедра: Икономически науки
Начална дата: 03.01.2023 г.
Дата на заключителното заседание: 24.04.2023 г.
Крайна дата: 24.04.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Васос Сотирис Псаропулос.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка
Катедра: Теория и методика на физическото възпитание и спорт
Начална дата: 20.12.2022 г.
Дата на заключителното заседание: 28.02.2023 г.
Крайна дата: 28.02.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Георги Николов Кабаков.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.3 Политически науки
Политически науки
Катедра: Политически науки и национална сигурност
Начална дата: 19.12.2022 г.
Дата на заключителното заседание: 16.02.2023 г.
Крайна дата: 16.02.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Вероника Георгиева Преждарова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Педагогическа и възрастова психология
Катедра: Психология
Начална дата: 16.12.2022 г.
Дата на заключителното заседание: 14.03.2023 г.
Крайна дата: 14.03.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Магдалена Милкова Герева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Административно право и административен процес
Катедра: Публичноправни науки
Начална дата: 08.12.2022 г.
Дата на заключителното заседание: 06.03.2023 г.
Крайна дата: 06.03.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Атанас Николов Костадинов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология
Катедра: Социология и наука за човека
Начална дата: 07.12.2022 г.
Дата на заключителното заседание: 24.02.2023 г.
Крайна дата: 24.02.2023 г.
Резултат: Не е присъдена ОНС "доктор" на Свитлана Вячеславовна Петкова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по математика и информационни технологии
Катедра: Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Начална дата: 02.12.2022 г.
Дата на заключителното заседание: 17.01.2023 г.
Крайна дата: 17.01.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Маня Стоянова Манева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 02.12.2022 г.
Дата на заключителното заседание: 12.01.2023 г.
Крайна дата: 12.01.2023 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Константин Николаев Русев.
Заемане на академична длъжност "доцент"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Иновации в образованието
Катедра: Ботаника и биологическо образование
Начална дата: 18.11.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 18.02.2023 г.
Крайна дата: 09.05.2023 г.
Резултат: Избрана за академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Златка Петкова Ваклева.
Публична академична лекция: 30.05.2023 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Специална педагогика – асистиращи технологии
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 18.11.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 18.01.2023 г.
Крайна дата: 09.05.2023 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Ваня Ангелова Сивакова.
Публична академична лекция: 25.05.2023 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Предучилищна педагогика – Игрови технологии
Катедра: Предучилищна педагогика
Начална дата: 18.11.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 18.01.2023 г.
Крайна дата: 07.03.2023 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Теодора Живкова Бахчеванова.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Предучилищна педагогика
Катедра: Предучилищна педагогика
Начална дата: 18.11.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 18.01.2023 г.
Крайна дата: 07.03.2023 г.
Резултат: Избрани за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Елена Ангелова Каменова и д-р Десислава Сашева Апостолова.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по математика в началния етап на СУ
Катедра: Начална училищна педагогика
Начална дата: 18.11.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 18.01.2023 г.
Крайна дата: 07.03.2023 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Александра Илиянова Николова.
Заемане на академична длъжност "доцент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен турски език
Катедра: Общо езикознание и история на българския език
Начална дата: 18.11.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 18.01.2023 г.
Крайна дата: 29.05.2023 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Харун Харун Бекир.
Заемане на академична длъжност "доцент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици – полски език
Катедра: Славистика
Начална дата: 18.11.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 18.01.2023 г.
Крайна дата: 10.04.2023 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Димитрина Георгиева Костадинова-Хамзе.
Публична академична лекция: 17.05.2023 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици – сравнителна граматика на славянските езици
Катедра: Славистика
Начална дата: 18.11.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 18.01.2023 г.
Крайна дата: 10.04.2023 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Лилия Драгомирова Иванова.
Публична академична лекция: 16.05.2023 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен английски език – Морфология
Катедра: Английска филология
Начална дата: 18.11.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 18.01.2023 г.
Крайна дата: 06.03.2023 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Мария Иванова Анастасова.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен български език – Синтаксис
Катедра: Български език
Начална дата: 18.11.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 18.01.2023 г.
Крайна дата: 06.03.2023 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Димитър Паунов Георгиев.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен български език – Морфология
Катедра: Български език
Начална дата: 18.11.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 18.01.2023 г.
Крайна дата: 06.03.2023 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Милена Стоянова Видралска.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.2 История и археология
История на България XV – XVII век
Катедра: История и археология
Начална дата: 18.11.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 18.01.2023 г.
Крайна дата: 28.02.2023 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Дамян Борисов Борисов.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.3 Философия
Съвременна философия – философия на психиатрията и психоанализа
Катедра: Философия
Начална дата: 18.11.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 18.01.2023 г.
Крайна дата: 28.02.2023 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Валентин Константинов Калинов.
Заемане на академична длъжност "професор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
История на социологията – феноменологическа социология и социоанализа
Катедра: Социология и наука за човека
Начална дата: 18.11.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 18.02.2023 г.
Крайна дата: 22.05.2023 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д-р Светлана Темелкова Събева.
Публична академична лекция: 26.05.2023 г.
Заемане на академична длъжност "професор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Педагогическа и възрастова психология – Детска психология
Катедра: Психология
Начална дата: 18.11.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 18.01.2023 г.
Крайна дата: 09.05.2023 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева.
Публична академична лекция: 26.05.2023 г.
Заемане на академична длъжност "професор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.4 Социални дейности
Социална защита и социална работа
Катедра: Социални дейности
Начална дата: 18.11.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 18.01.2023 г.
Крайна дата: 09.05.2023 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д-р Людмила Павлова Векова.
Публична академична лекция: 26.05.2023 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.7 Администрация и управление
Основи на управлението, Конкурентоспособност на бизнес организацията
Катедра: Управление и количествени методи в икономиката
Начална дата: 18.11.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 18.01.2023 г.
Крайна дата: 12.04.2023 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Гергана Димитрова Димитрова.
Публична академична лекция: 18.05.2023 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.4 Социални дейности
Социална работа с възрастни и стари хора
Катедра: Социални дейности
Начална дата: 18.11.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 18.01.2023 г.
Крайна дата: 07.03.2023 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Таня Альошева Вазова.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Трудово право и обществено осигуряване
Катедра: Гражданскоправни науки
Начална дата: 18.11.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 18.02.2023 г.
Крайна дата: 04.04.2023 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Ваня Альошева Митева-Димитрова.
Заемане на академична длъжност "професор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.1 Физически науки
Физика на кондензираната материя
Катедра: Физика
Начална дата: 18.11.2022 г.
Краен срок за подаване на документи: 18.02.2023 г.
Крайна дата: 16.05.2023 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д-р Мария Георгиева Марудова-Живанович.
Публична академична лекция: 31.05.2023 г.

Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10