Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 4 от 4 намерени!

Процедурa
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по биология
Катедра: Ботаника и биологическо образование
Начална дата: 27.06.2022 г.
Дата на заключителното заседание: 29.09.2022 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 29.09.2022 година от 13:00 часа в 14 аудитория на Биологическия факултет.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по биология
Катедра: Ботаника и биологическо образование
Начална дата: 27.06.2022 г.
Дата на заключителното заседание: 30.09.2022 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 30.09.2020 г. от 13:30 ч. в зала "Компас", Ректорат.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по химия
Катедра: Обща и неорг. химия с мет. на обуч. по химия
Начална дата: 21.06.2022 г.
Дата на заключителното заседание: 29.09.2022 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 29.09.2022 година от 13:30 часа в лаборатория ТСО, Ректорат.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език (Морфология)
Катедра: Български език
Начална дата: 17.06.2022 г.
Дата на заключителното заседание: 03.10.2022 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 03.10.2022 година от 14:00 часа в заседателна зала, Ректорат.