Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 6 от 6 намерени!

Процедурa
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
5 Технически науки
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Автоматизация на области от нематериалната сфера (медицина, просвета, наука, административна дейност и др.)
Катедра: Електроника, комуникации и информационни технологии
Начална дата: 27.07.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 24.09.2021 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 24.09.2021 г. от 11:00 ч. в зала "Компас", Ректорат.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Морфология
Катедра: Биология на развитието
Начална дата: 15.06.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 24.09.2021 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 24.09.2021 г. от 11:00 ч. в 15 аудитория на Биологически факултет.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Педагогическа и възрастова психология
Катедра: Психология
Начална дата: 04.06.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 28.09.2021 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 28.09.2021 г. от 13:00 ч. в Заседателна зала, Нова сграда.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Специална психология
Катедра: Психология
Начална дата: 26.04.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 28.09.2021 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 28.09.2021 г. от 14:00 ч. в Заседателна зала, Нова сграда.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Педагогическа и възрастова психология
Катедра: Психология
Начална дата: 21.04.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 28.09.2021 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 28.09.2021 г. от 12:00 ч. в заседателна зала, Нова сграда.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Педагогическа и възрастова психология
Катедра: Психология
Начална дата: 21.04.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 28.09.2021 г.
Откритото заключотелно заседание ще се проведе на 28.09.2021 г. от 11:00 ч. в заседателна зала, Нова сграда.