Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 1 от 1 намерени!

Процедурa
Придобиване на научна степен "доктор на науките"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химия
Катедра: Биохимия и микробиология
Начална дата: 19.03.2021 г.
Дата на заключителното заседание: 11.05.2021 г.