Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Заповед на ректора във връзка с СOVID-19


Всички съобщения

Заповед на ректора във връзка с СOVID-19 29.10.2020