Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Степен/Длъжност
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Конкурси от 1 до 2 от 2 намерени!

Обява Дни
Професор - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Науки за културата – Историческа антропология на политическата култура
Катедра: Етнология
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 39/02.05.2023 г.)
61
Професор - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по руски език
Катедра: Руска филология
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 39/02.05.2023 г.)
61