Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Степен/Длъжност
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Конкурси от 1 до 5 от 5 намерени!

Обява Дни
Професор - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по музика
Катедра: Музика
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 57/26.06.2020 г.)
46
Професор - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Гражданско и семейно право
Катедра: Гражданскоправни науки
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 57/26.06.2020 г.)
46
Професор - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език - Съвременен български език, Лексикология
Катедра: Български език
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 57/26.06.2020 г.)
15
Професор - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Финанси
Катедра: Финанси и счетоводство
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 57/26.06.2020 г.)
15
Професор - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Специална педагогика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 57/26.06.2020 г.)
15