Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Степен/Длъжност
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Конкурси от 1 до 3 от 3 намерени!

Обява Дни
Професор - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Микробиология
Катедра: Биохимия и микробиология
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
16
Професор - 1 бр.
5 Технически науки
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
Катедра: Електроника, комуникации и информационни технологии
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
16
Професор - 1 бр.
8 Изкуства
8.3 Музикално и танцово изкуство
Музикознание и музикално изкуство –Джаз хармония
Катедра: Музика
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
16