Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Степен/Длъжност
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Конкурси от 1 до 5 от 5 намерени!

Обява Дни
Професор - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език (Съвременен български език)
Катедра: Български език
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
80
Професор - 1 бр.
5 Технически науки
5.1 Машинно инженерство
Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране
Катедра: Машиностроене и транспорт
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
80
Професор - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Руска литература
Катедра: Руска филология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
49
Професор - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Социална психология
Катедра: Психология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
49
Професор - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Финансово и данъчно право
Катедра: Публичноправни науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 96/17.11.2023 г.)
49