Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Степен/Длъжност
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Конкурси от 1 до 1 от 1 намерени!

Обява Дни
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Културна антропология – Нематериално културно наследство и културни политики
Катедра: Етнология
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
16