Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Степен/Длъжност
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Конкурси от 1 до 7 от 7 намерени!

Обява Дни
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информационни технологии в Интернет
Катедра: Софтуерни технологии
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 39/02.05.2023 г.)
61
Доцент - 1 бр.
8 Изкуства
8.4 Театрално и филмово изкуство
Актьорство за драматичен театър
Катедра: Естетическо възпитание
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 39/02.05.2023 г.)
30
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Геоикономика и Регионална икономика
Катедра: Икономически науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 39/02.05.2023 г.)
30
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химия, Хроматографски анализ
Катедра: Органична химия
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 39/02.05.2023 г.)
30
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химична технология, Хранителна химия
Катедра: Химична технология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 39/02.05.2023 г.)
30
Доцент - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информационни технологии и работа в дигитална среда
Катедра: Начална училищна педагогика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 39/02.05.2023 г.)
30
Доцент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.4 Религия и теология
Нравствено богословие – религия и нравствено възпитание
Катедра: Теология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 39/02.05.2023 г.)
30