Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Степен/Длъжност
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Конкурси от 1 до 9 от 9 намерени!

Обява Дни
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Културна антропология – Нематериално културно наследство и културни политики
Катедра: Етнология
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
90
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.3 Политически науки
Избори и избирателни системи
Катедра: Политически науки и национална сигурност
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
59
Доцент - 2 бр.
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по химия
Катедра: Обща и неорг. химия с мет. на обуч. по химия
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
59
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия – Макроикономика, макроикономически анализ и политики
Катедра: Икономически науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
59
Доцент - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по физика
Катедра: Образователни технологии
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
59
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Световно стопанство и международни икономически отношения – международни финанси
Катедра: Маркетинг и международни икономически отношения
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
59
Доцент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Математически анализ
Катедра: Образователни технологии
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
59
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Специална психология
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
59
Доцент - 1 бр.
5 Технически науки
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Теория на електронните вериги и електронна схемотехника
Катедра: Електроника, комуникации и информационни технологии
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 40/14.05.2021 г.)
59