Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Степен/Длъжност
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Конкурси от 1 до 4 от 4 намерени!

Обява Дни
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Корпоративни финанси
Катедра: Финанси и счетоводство
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 94/12.11.2021 г.)
34
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия – Икономика на публичния сектор и Социална политика
Катедра: Икономически науки
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 94/12.11.2021 г.)
34
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Клинична психология
Катедра: Психология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 94/12.11.2021 г.)
34
Доцент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.4 Социални дейности
Организация и управление на социалната работа
Катедра: Социални дейности
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 94/12.11.2021 г.)
34