Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Степен/Длъжност
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Конкурси от 1 до 14 от 14 намерени!

Обява Дни
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни технологии
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
71
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Трудово право и обществено осигуряване
Катедра: Гражданскоправни науки
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
71
Главен асистент - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Предучилищна педагогика – Игрови технологии
Катедра: Предучилищна педагогика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
40
Главен асистент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен български език – Морфология
Катедра: Български език
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
40
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Аналитична химия – Инструментални методи за анализ
Катедра: Аналитична химия и компютърна химия
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
40
Главен асистент - 2 бр.
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Предучилищна педагогика
Катедра: Предучилищна педагогика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
40
Главен асистент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.2 История и археология
История на България XV – XVII век
Катедра: История и археология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
40
Главен асистент - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по математика в началния етап на СУ
Катедра: Начална училищна педагогика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
40
Главен асистент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.3 Философия
Съвременна философия – философия на психиатрията и психоанализа
Катедра: Философия
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
40
Главен асистент - 1 бр.
8 Изкуства
8.2 Изобразително изкуство
Шрифт и типография
Катедра: Естетическо възпитание
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
40
Главен асистент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен английски език – Морфология
Катедра: Английска филология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
40
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.4 Социални дейности
Социална работа с възрастни и стари хора
Катедра: Социални дейности
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
40
Главен асистент - 1 бр.
9 Сигурност и отбрана
9.1 Национална сигурност
Финансиране на системата на националната сигурност
Катедра: Политически науки и национална сигурност
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
40
Главен асистент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен български език – Синтаксис
Катедра: Български език
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 92/18.11.2022 г.)
40