Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Степен/Длъжност
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Конкурси от 1 до 12 от 12 намерени!

Обява Дни
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Финансово и данъчно право
Катедра: Публичноправни науки
Срок: Три месеца (ДВ, бр. 57/26.06.2020 г.)
46
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.7 Администрация и управление
Икономика и управление - Основи на управлението, Конкурентоспособност на бизнес организацията
Катедра: Управление и количествени методи в икономиката
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 57/26.06.2020 г.)
15
Главен асистент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.2 История и археология
Археология - Антична археология
Катедра: История и археология
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 57/26.06.2020 г.)
15
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Физикохимия
Катедра: Физикохимия
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 57/26.06.2020 г.)
15
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология - Социология на всекидневието
Катедра: Социология и наука за човека
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 57/26.06.2020 г.)
15
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химия
Катедра: Органична химия
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 57/26.06.2020 г.)
15
Главен асистент - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по английски език
Катедра: Образователни технологии
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 57/26.06.2020 г.)
15
Главен асистент - 1 бр.
3 Социални, стопански и правни науки
3.3 Политически науки
Комуникации в политиката и сигурността
Катедра: Политически науки и национална сигурност
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 57/26.06.2020 г.)
15
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Математически анализ
Катедра: Математически анализ
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 57/26.06.2020 г.)
15
Главен асистент - 1 бр.
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по литература
Катедра: Българска литература и теория на литературата
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 57/26.06.2020 г.)
15
Главен асистент - 1 бр.
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 57/26.06.2020 г.)
15
Главен асистент - 1 бр.
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен испански език
Катедра: Романистика и германистика
Срок: Два месеца (ДВ, бр. 57/26.06.2020 г.)
15