Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "професор"


8 Изкуства
8.3 Музикално и танцово изкуство
Музикознание и музикално изкуство –Джаз хармония
Музика
14.05.2021 г.
14.08.2021 г.