Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 5 от 5 намерени!

Процедурa
Заемане на академична длъжност "доцент"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по чужд език – английски език
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 17.04.2018 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.07.2018 г.
Крайна дата: 02.10.2018 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - Гл. ас. д-р Хилда Нишан Терлемезян.
Публична академична лекция: 25.01.2019 г.
Публичната лекция ще се проведе на 25.01.2019 г. от 14:00 ч. в семинарна зала № 405, нова сграда.
Заемане на академична длъжност "доцент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език – История на българския език
Катедра: Общо езикознание и история на българския език
Начална дата: 17.04.2018 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.06.2018 г.
Крайна дата: 29.10.2018 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Ани Иванова Кемалова.
Публична академична лекция: 17.01.2019 г.
Публичната лекция ще се проведе на 17.01.2019 г. от 16:30 ч. в зала "Компас", ректорат.
Заемане на академична длъжност "доцент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Антична и западноевропейска литература: сравнително литературознание
Катедра: История на литературата и сравнително литературозн.
Начална дата: 17.04.2018 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.06.2018 г.
Крайна дата: 29.10.2018 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - Гл. ас. д-р Дияна Василева Николова-Багалева.
Публична академична лекция: 11.03.2019 г.
Публичната лекция ще се проведе на 11.03.2019 г. от 18:00 ч. в семинарна зала № 11, ректорат.
Заемане на академична длъжност "доцент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Наказателно право
Катедра: Наказателноправни науки
Начална дата: 17.04.2018 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.07.2018 г.
Крайна дата: 03.10.2018 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Тервел Николов Георгиев
Публична академична лекция: 29.01.2019 г.
Публичната лекция ще се проведе на 29.01.2019 г. от 13:00 ч. в заседателна зала, ректорат.
Заемане на академична длъжност "доцент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.7 Администрация и управление
Икономика и управление – Основи на управлението, Икономика на предприятието
Катедра: Управление и количествени методи в икономиката
Начална дата: 17.04.2018 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.06.2018 г.
Крайна дата: 01.10.2018 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Ангел Енчев Димитров.
Публична академична лекция: 25.01.2019 г.
Публичната лекция ще се проведе на 25.01.2019 г. от 13:00 ч. в зала "Компас", ректорат.