Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 4 от 4 намерени!

Процедурa
Заемане на академична длъжност "професор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по физика
Катедра: Образователни технологии
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.06.2019 г.
Крайна дата: 20.11.2019 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д-р Желязка Димитрова Райкова.
Публична академична лекция: 12.02.2020 г.
Публичната лекция ще се проведе на 12.02.2020 г. от 14:00 ч. в зала "Компас", ректорат.
Заемане на академична длъжност "доцент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Българска литература – Българска литература след Първата световна война
Катедра: История на литературата и сравнително литературозн.
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.06.2019 г.
Крайна дата: 04.12.2019 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Гергина Василева Кръстева.
Публична академична лекция: 26.02.2020 г.
Публичната лекция ще се проведе на 26.02.2020 г. от 16:30 ч. в 10 аудитория, ректорат.
Заемане на академична длъжност "доцент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Международно право и международни отношения
Катедра: Публичноправни науки
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.07.2019 г.
Крайна дата: 30.09.2019 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Гергана Костадинова Гозанска.
Публична академична лекция: 09.02.2020 г.
Публичната лекция ще се проведе на 09.02.2020 г. от 13:00 ч. в семинарна зала № 54, ректорат.
Заемане на академична длъжност "доцент"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 17.04.2018 г.
Краен срок за подаване на документи: 17.07.2018 г.
Крайна дата: 09.10.2018 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Александър Йорданов Линков.
Публична академична лекция: 06.03.2020 г.
Публичната лекция ще се проведе на 06.03.2020 г. 10:30 ч. в 222 семинарна зала, нова сграда.