Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Цвета Темелкова
началник на отдел
тел. 032/261 408
Ректорат, етаж 1, стая 120
cveta@uni-plovdiv.bg

Ваня Григорова
организатор
тел. 032/261 406
Ректорат, етаж 1, стая 123
grigorova@uni-plovdiv.bg

Елена Георгиева
организатор
тел. 032/261 406
Ректорат, етаж 1, стая 123
egeorgieva@uni-plovdiv.bg

Приемно време

Понеделник - петък:   10:30 – 12:00 часа
14:00 – 16:00 часа