Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 3 от 3 намерени!

Процедурa
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Гражданско и семейно право
Катедра: Гражданскоправни науки
Начална дата: 05.04.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 14.06.2018 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 14.06.2018 г. от 11:30 ч. в Институт за държавата и правото при БАН, гр. София.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Математическо моделиране и приложение на математиката
Катедра: Приложна математика и моделиране
Начална дата: 04.04.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 15.06.2018 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 15.06.2018 г. от 11:00 ч. в заседателна зала, нова сграда.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Административно право и административен процес
Катедра: Публичноправни науки
Начална дата: 09.03.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 29.05.2018 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 29.05.2018 г. от 12:00 ч. в Институт за държавата и правото при БАН, гр. София, ул. "Сердика" № 4.