Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 2 от 2 намерени!

Процедурa
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Теория и история на литературата (Детска литература)
Катедра: История на литературата и сравнително литературозн.
Начална дата: 25.07.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 06.11.2017 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 06.11.2017 г. от 17:30 ч. в заседателна зала, ректорат.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по физика
Катедра: Методика на обучението по физика
Начална дата: 15.06.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 30.10.2017 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 30.10.2017 г. от 14:00 ч. в лаборатория "Технически средства на обучение", ректорат.