Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 2 от 2 намерени!

Процедурa
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Специална педагогика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 08.05.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 26.06.2019 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 26.06.2019 г. от 12:00 ч. заседателна зала, нова сграда.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Екология и опазване на екосистемите
Катедра: Екология и опазване на околната среда
Начална дата: 07.05.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 27.06.2019 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 27.06.2019 г. от 11:00 ч. в аудитория № 15, Биологически факултет.