Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 4 от 4 намерени!

Процедурa
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка
Катедра: Теория и методика на физическото възпитание и спорт
Начална дата: 10.11.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 15.12.2017 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 15.12.2017 г. от 11:00 ч. в кабитен № 24, ректорат.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Етнология
Катедра: Етнология
Начална дата: 03.11.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 15.12.2017 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 15.12.2017 г. от 14:00 ч. в аудитория № 17, ул. "Костаки Пеев" № 21.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социална антропология
Катедра: Етнология
Начална дата: 03.11.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 15.12.2017 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 15.12.2017 г. от 11:00 ч. в зала "Компас", ректорат.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Наказателен процес
Катедра: Наказателноправни науки
Начална дата: 02.11.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 20.12.2017 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 20.12.2017 г. от 13:00 ч. в зала "Панорама", гр. София, ул. "Дондуков" № 11.