Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 6 от 6 намерени!

Процедурa
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
8 Изкуства
8.3 Музикално и танцово изкуство
Музикознание и музикално изкуство
Катедра: Музика
Начална дата: 27.04.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 07.06.2017 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 07.06.2017 г. от 12:00 ч. в заседателната зала, нова сграда.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Романски езици (Съвременен испански език)
Катедра: Романистика и германистика
Начална дата: 26.04.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 07.06.2017 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 07.06.2017 г. от 11:00 ч. в заседателна зала, ректорат.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Романски езици (Съвременен испански език)
Катедра: Романистика и германистика
Начална дата: 26.04.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 07.06.2017 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 07.06.2017 г. от 13:00 ч. в заседателната зала, ректорат.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Българска литература (Българска литература от Освобождението до края на Първата световна война)
Катедра: История на литературата и сравнително литературозн.
Начална дата: 11.04.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 29.05.2017 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 29.05.2017 г. от 13:30 ч. в зала "Компас", ректорат.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Педагогическа и възрастова психология
Катедра: Психология
Начална дата: 18.03.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 30.05.2017 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 30.05.2017 г. от 14:30 ч. в заседателна сграда, нова сграда.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Педагогическа и възрастова психология
Катедра: Психология
Начална дата: 28.02.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 30.05.2017 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 30.05.2017 г. от 13:00 ч. в заседателна зала, нова сграда.