Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 2 от 2 намерени!

Процедурa
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Математически анализ
Катедра: Математически анализ
Начална дата: 28.11.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 17.01.2019 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 17.01.2019 г. от 13:00 ч. в заседателна зала, нова сграда.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Геометрия и топология
Катедра: Алгебра и геометрия
Начална дата: 04.10.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 24.01.2019 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 24.01.2019 г. от 15:00 ч. в заседателна зала, нова сграда.