Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 3 от 3 намерени!

Процедурa
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Екология и опазване на екосистемите
Катедра: Екология и опазване на околната среда
Начална дата: 04.01.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 28.02.2018 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 28.02.2018 г. от 11:00 ч. в аудитория № 14, Биологическия факултет.
Придобиване на научна степен "доктор на науките"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Българска литература
Катедра: История на литературата и сравнително литературозн.
Начална дата: 21.12.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 07.03.2018 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 07.03.2018 г. от 13:30 ч. в заседателна зала, ректорат.
Придобиване на научна степен "доктор на науките"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен български език
Катедра: Български език
Начална дата: 18.12.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 12.03.2018 г.
Откритото заключително заседание ще се проведе на 12.03.2018 г. от 13:30 ч. в заседателна зала, ректорат.