Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 50 от 725 намерени!

Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Процедурa
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Англоезична литература
Катедра: Английска филология
Начална дата: 12.06.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 08.07.2019 г.
Крайна дата: 08.07.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Милена Ангелова Кацарска.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по физика
Катедра: Образователни технологии
Начална дата: 11.06.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 09.07.2019 г.
Крайна дата: 09.07.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Костадина Георгиева Кацарова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по физика
Катедра: Образователни технологии
Начална дата: 11.06.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 09.07.2019 г.
Крайна дата: 09.07.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Красимир Пламенов Витларов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език
Катедра: Български език
Начална дата: 11.06.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 11.07.2019 г.
Крайна дата: 11.07.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Димитър Паунов Георгиев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Романски езици
Катедра: Романистика и германистика
Начална дата: 11.06.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 08.07.2019 г.
Крайна дата: 08.07.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Райна Василева Танчева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Романски езици
Катедра: Романистика и германистика
Начална дата: 11.06.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 08.07.2019 г.
Крайна дата: 08.07.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Ана Исабел Диас Гарсия.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология
Катедра: Социология и наука за човека
Начална дата: 20.05.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 09.07.2019 г.
Крайна дата: 09.07.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Милена Георгиева Ташева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Клетъчна биология
Катедра: Биология на развитието
Начална дата: 10.05.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 05.06.2019 г.
Крайна дата: 05.06.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Борислав Петров Матеев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Специална педагогика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 08.05.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 26.06.2019 г.
Крайна дата: 26.06.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Магдалена Ванева Хаджиева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Екология и опазване на екосистемите
Катедра: Екология и опазване на околната среда
Начална дата: 07.05.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 27.06.2019 г.
Крайна дата: 27.06.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Борислава Атанасова Тодорова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Сравнително литературознание)
Катедра: История на литературата и сравнително литературозн.
Начална дата: 02.05.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 10.07.2019 г.
Крайна дата: 10.07.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на София Николаева Дачева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Биохимия
Катедра: Биохимия и микробиология
Начална дата: 23.04.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 10.07.2019 г.
Крайна дата: 10.07.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Катя Христова Николова-Маламова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Педагогическа и възрастова психология
Катедра: Психология
Начална дата: 16.04.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 02.07.2019 г.
Крайна дата: 02.07.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Елизавета Андреевна Емельянова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Педагогическа и възрастова психология
Катедра: Психология
Начална дата: 16.04.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 02.07.2019 г.
Крайна дата: 02.07.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Евгений Владимирович Черников.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра: Компютърни технологии
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.06.2019 г.
Крайна дата: 10.07.2019 г.
Забележка: За нуждите на Филиал – гр. Смолян
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Валя Спасова Арнаудова за нуждите на Филиал – гр. Смолян.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Английски език – юридически английски език
Катедра: Теория и история на правото
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.06.2019 г.
Крайна дата: 02.07.2019 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Кристина Стоянова Крислова.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен немски език
Катедра: Романистика и германистика
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.06.2019 г.
Крайна дата: 15.07.2019 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Боряна Тенчева Тенчева.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици – полски език
Катедра: Славистика
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.06.2019 г.
Крайна дата: 15.07.2019 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Димитрина Георгиева Костадинова-Хамзе.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.3 Философия
Логика – Формална и философска логика
Катедра: Философия
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.06.2019 г.
Крайна дата: 08.07.2019 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Мартина Стоилова Минева-Николова
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.1 Физически науки
Атомна и ядрена физика
Катедра: Образователни технологии
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.06.2019 г.
Крайна дата: 15.07.2019 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Мариана Филипова Шопова.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.1 Физически науки
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
Катедра: Образователни технологии
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.06.2019 г.
Крайна дата: 15.07.2019 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Валентин Ганчев Кабаджов.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
5 Технически науки
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Теория на електронните вериги и електронна схемотехника
Катедра: ЕКИТ
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.06.2019 г.
Крайна дата: 15.07.2019 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Николай Вакрилов Вакрилов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни технологии
Начална дата: 27.03.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 11.06.2019 г.
Крайна дата: 11.06.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Георги Илийчев Илиев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Педагогическа и възрастова психология
Катедра: Психология
Начална дата: 26.03.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 22.05.2019 г.
Крайна дата: 22.05.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Жанета Василева Ямалиева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Педагогическа и възрастова психология
Катедра: Психология
Начална дата: 26.03.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 22.05.2019 г.
Крайна дата: 22.05.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Ина Илианова Карова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра: Компютърни технологии
Начална дата: 25.03.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 29.05.2019 г.
Крайна дата: 29.05.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Анатоли Веселинов Карабов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Математическо моделиране и приложение на математиката
Катедра: Приложна математика и моделиране
Начална дата: 25.03.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 29.05.2019 г.
Крайна дата: 29.05.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Радка Паскова Колева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.1 Теория и управление на образованието
Управление на образованието
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 22.03.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 10.05.2019 г.
Крайна дата: 10.05.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Владислава Ангелова Митева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Специална педагогика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 21.03.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 10.05.2019 г.
Крайна дата: 10.05.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Недялка Петрова Гарова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 18.03.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 10.05.2019 г.
Крайна дата: 10.05.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Гергана Манчева Манева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Генетика
Катедра: Биология на развитието
Начална дата: 13.03.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 10.05.2019 г.
Крайна дата: 10.05.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Спас Димитров Джоглов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управление (индустрия)
Катедра: Управление и количествени методи в икономиката
Начална дата: 11.03.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 10.05.2019 г.
Крайна дата: 10.05.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Гергана Димитрова Димитрова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
8 Изкуства
8.3 Музикално и танцово изкуство
Музикознание и музикално изкуство
Катедра: Музика
Начална дата: 15.02.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 05.04.2019 г.
Крайна дата: 05.04.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Петър Веселинов Койчев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Катедра: Предучилищна педагогика
Начална дата: 09.01.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 05.03.2019 г.
Крайна дата: 05.03.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Биляна Младенова Калоферова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Специална педагогика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 21.12.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 28.02.2019 г.
Крайна дата: 28.02.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Катя Стайкова Стоилова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.1 Теория и управление на образованието
Управление на образованието
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 21.12.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 08.03.2019 г.
Крайна дата: 08.03.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Катерина Благоева Василева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Специална педагогика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 21.12.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 08.03.2019 г.
Крайна дата: 08.03.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Марияна Атанасова Стоянова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Етнология
Катедра: Етнология
Начална дата: 21.12.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 28.02.2019 г.
Крайна дата: 28.02.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Зорница Георгиева Пранджева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра: Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Начална дата: 19.12.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 20.02.2019 г.
Крайна дата: 20.02.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Ангел Стоянов Ангелов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химия
Катедра: Органична химия
Начална дата: 18.12.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 22.02.2019 г.
Крайна дата: 22.02.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Павел Руменов Янев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Математически анализ
Катедра: Математически анализ
Начална дата: 28.11.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 17.01.2019 г.
Крайна дата: 17.01.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Атанас Василев Илчев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Екология и опазване на екосистемите
Катедра: Екология и опазване на околната среда
Начална дата: 28.11.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 28.02.2019 г.
Крайна дата: 28.02.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Владимир Дамянов Добрев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Екология и опазване на екосистемите
Катедра: Екология и опазване на околната среда
Начална дата: 28.11.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 28.02.2019 г.
Крайна дата: 28.02.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Добромир Дамянов Добрев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Науки за културата
Катедра: Етнология
Начална дата: 23.11.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 06.02.2019 г.
Крайна дата: 06.02.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Петко Деянов Георгиев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Етнология
Катедра: Етнология
Начална дата: 23.11.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 15.02.2019 г.
Крайна дата: 15.02.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Гергана Цонева Цонева.
Заемане на академична длъжност "доцент"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка, вкл. методика на лечебната физкултура
Катедра: Теория и методика на физическото възпитание и спорт
Начална дата: 20.11.2018 г.
Краен срок за подаване на документи: 20.02.2019 г.
Крайна дата: 28.05.2019 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Силвана Венелинова Боева.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Наказателно право
Катедра: Наказателноправни науки
Начална дата: 20.11.2018 г.
Краен срок за подаване на документи: 20.01.2019 г.
Крайна дата: 01.03.2019 г.
Резултат: Избрани за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Ваня Николаева Тодорова и д-р Петя Константинова Хаджийска-Йосифова.
Заемане на академична длъжност "професор"
8 Изкуства
8.2 Изобразително изкуство
Живопис и цветознание
Катедра: Естетическо възпитание
Начална дата: 20.11.2018 г.
Краен срок за подаване на документи: 20.02.2019 г.
Крайна дата: 27.06.2019 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д-р Даниела Тодорова Маркова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология
Катедра: Социология и наука за човека
Начална дата: 19.11.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 04.02.2019 г.
Крайна дата: 04.02.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Димитър Ангелов Панчев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология
Катедра: Приложна и институционална социология
Начална дата: 06.11.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 11.02.2019 г.
Крайна дата: 11.02.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Ерхан Рамаданов Ахмедов.

Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15