Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 50 от 618 намерени!

Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Процедурa
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Ботаника
Катедра: Ботаника и методика на обуч. по биология
Начална дата: 02.04.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 18.05.2018 г.
Крайна дата: 18.05.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Красимир Тихомиров Тодоров.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управление (индустрия)
Катедра: Управление и количествени методи в икономиката
Начална дата: 23.03.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 18.05.2018 г.
Крайна дата: 18.05.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Катерина Йорданова Козлуджова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
8 Изкуства
8.3 Музикално и танцово изкуство
Музикознание и музикално изкуство
Катедра: Музика
Начална дата: 23.03.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 17.05.2018 г.
Крайна дата: 17.05.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Станка Иванова Даутовска.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Аналитична химия
Катедра: Аналитична химия и компютърна химия
Начална дата: 10.03.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 22.05.2018 г.
Крайна дата: 22.05.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Стефка Руменова Начкова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Наказателно право
Катедра: Наказателноправни науки
Начална дата: 09.03.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 24.04.2018 г.
Крайна дата: 24.04.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Силвия Александрова Цанкова-Захариева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърна информатика
Начална дата: 06.03.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 14.05.2018 г.
Крайна дата: 14.05.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Тодор Ангелов Ангелов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърна информатика
Начална дата: 06.03.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 14.05.2018 г.
Крайна дата: 14.05.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Тодор Минков Рачовски.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Ботаника
Катедра: Ботаника и методика на обуч. по биология
Начална дата: 02.03.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 20.04.2018 г.
Крайна дата: 20.04.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Юлиан Александров Маринов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социална антропология
Катедра: Етнология
Начална дата: 15.02.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 21.05.2018 г.
Крайна дата: 21.05.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Светослава Валентинова Манчева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра: Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Начална дата: 29.01.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 28.03.2018 г.
Крайна дата: 28.03.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Венета Веселинова Табакова-Комсалова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология
Катедра: Приложна и институционална социология
Начална дата: 17.01.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 30.03.2018 г.
Крайна дата: 30.03.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Пламен Йорданов Нанов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Зоология
Катедра: Зоология
Начална дата: 15.01.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 23.02.2018 г.
Крайна дата: 23.02.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Мирослав Иванов Антов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Молекулярна биология
Катедра: Физиология на растенията и молекулярна биология
Начална дата: 12.01.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 20.02.2018 г.
Крайна дата: 20.02.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Фериха Мюмюнова Церкова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Екология и опазване на екосистемите
Катедра: Екология и опазване на околната среда
Начална дата: 04.01.2018 г.
Дата на заключителното заседание: 28.02.2018 г.
Крайна дата: 28.02.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Весела Милчева Генина.
Придобиване на научна степен "доктор на науките"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Българска литература
Катедра: История на литературата и сравнително литературозн.
Начална дата: 21.12.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 07.03.2018 г.
Крайна дата: 07.03.2018 г.
Резултат: Присъдена НС "доктор на науките" на доц. д-р Татяна Иванова Ичевска.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 19.12.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 23.02.2018 г.
Крайна дата: 23.02.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Константина Павлова Граматова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информационни технологии
Катедра: Обучение по математика, информатика и информационни технологии
Начална дата: 19.12.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 21.02.2018 г.
Крайна дата: 21.02.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Деница Ангелова Шаркова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Софтуерни технологии
Начална дата: 19.12.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 23.02.2018 г.
Крайна дата: 23.02.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Стоян Николов Черешаров.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Международно право и международни отношения
Катедра: Международно и сравнително право
Начална дата: 18.12.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 31.01.2018 г.
Крайна дата: 31.01.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Станислав Васков Станев.
Придобиване на научна степен "доктор на науките"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен български език
Катедра: Български език
Начална дата: 18.12.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 12.03.2018 г.
Крайна дата: 12.03.2018 г.
Резултат: Присъдена НС "доктор на науките" на доц. д-р Ваня Иванова Зидарова.
Придобиване на научна степен "доктор на науките"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Теория и история на литературата
Катедра: Славистика
Начална дата: 14.12.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 22.02.2018 г.
Крайна дата: 22.02.2018 г.
Резултат: Присъдена НС "доктор на науките" на доц. д-р Жоржета Петрова Чолакова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.1 Теория и управление на образованието
Управление на образованието
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 21.11.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 19.01.2018 г.
Крайна дата: 19.01.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Юлиян Иванов Петров.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.1 Теория и управление на образованието
Управление на образованието
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 19.11.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 19.01.2018 г.
Крайна дата: 19.01.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Маргарита Цонкова Бозова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Наказателен процес
Катедра: Наказателноправни науки
Начална дата: 14.11.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 26.01.2018 г.
Крайна дата: 26.01.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Димитрия Николаева Дърмонска.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информационни технологии
Катедра: Начална училищна педагогика
Начална дата: 10.11.2017 г.
Краен срок за подаване на документи: 10.01.2018 г.
Крайна дата: 20.02.2018 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Вилислав Иванов Радев.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химия
Катедра: Органична химия
Начална дата: 10.11.2017 г.
Краен срок за подаване на документи: 10.01.2018 г.
Крайна дата: 20.02.2018 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Димитър Георгиев Божилов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка
Катедра: Теория и методика на физическото възпитание и спорт
Начална дата: 10.11.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 15.12.2017 г.
Крайна дата: 15.12.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Владимир Данчев Йорданов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Германски езици: английски език
Катедра: Английска филология
Начална дата: 08.11.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 17.01.2018 г.
Крайна дата: 17.01.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Славка Христева Грънчарова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Наказателен процес
Катедра: Наказателноправни науки
Начална дата: 06.11.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 12.01.2018 г.
Крайна дата: 12.01.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Васил Митков Колев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Етнология
Катедра: Етнология
Начална дата: 03.11.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 15.12.2017 г.
Крайна дата: 15.12.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Красимир Романов Асенов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социална антропология
Катедра: Етнология
Начална дата: 03.11.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 15.12.2017 г.
Крайна дата: 15.12.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Анелия Илиева Авджиева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Наказателен процес
Катедра: Наказателноправни науки
Начална дата: 02.11.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 20.12.2017 г.
Крайна дата: 20.12.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Ваня Николаева Тодорова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Биоинформатика
Катедра: Физиология на растенията и молекулярна биология
Начална дата: 31.10.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 07.12.2017 г.
Крайна дата: 07.12.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Георги Иванов Минков.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Аналитична химия
Катедра: Аналитична химия и компютърна химия
Начална дата: 26.10.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 19.01.2018 г.
Крайна дата: 19.01.2018 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Слава Христова Цонева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Клетъчна биология
Катедра: Биология на развитието
Начална дата: 21.10.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 11.12.2017 г.
Крайна дата: 11.12.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Павлина Яворова Средкова.
Придобиване на научна степен "доктор на науките"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Административно право и административен процес
Катедра: Публичноправни науки
Начална дата: 27.09.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 14.12.2017 г.
Крайна дата: 14.12.2017 г.
Резултат: Присъдена НС "доктор на науките" на проф. д-р Георги Петров Пенчев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия
Катедра: Икономически науки
Начална дата: 25.09.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 13.11.2017 г.
Крайна дата: 13.11.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Огнян Митков Митев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Административно право и административен процес
Катедра: Публичноправни науки
Начална дата: 18.09.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 16.11.2017 г.
Крайна дата: 16.11.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Георги Константинов Недев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химия
Катедра: Органична химия
Начална дата: 31.07.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 27.09.2017 г.
Крайна дата: 27.09.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Димитър Георгиев Божилов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Микробиология
Катедра: Биохимия и микробиология
Начална дата: 26.07.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 05.10.2017 г.
Крайна дата: 05.10.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Айше Сейхан Салим.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Етнология
Катедра: Етнология
Начална дата: 26.07.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 19.10.2017 г.
Крайна дата: 19.10.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Такухи Зарех Тавитян.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Теория и история на литературата (Детска литература)
Катедра: История на литературата и сравнително литературозн.
Начална дата: 25.07.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 06.11.2017 г.
Крайна дата: 06.11.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Галина Иванова Димитрова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Екология и опазване на екосистемите
Катедра: Екология и опазване на околната среда
Начална дата: 24.07.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 19.09.2017 г.
Крайна дата: 19.09.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Йорданка Георгиева Христева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Международно право и международни отношения
Катедра: Международно и сравнително право
Начална дата: 17.07.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 18.09.2017 г.
Крайна дата: 18.09.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Стоян Пантелеев Мемцов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по български език и литература
Катедра: Предучилищна педагогика
Начална дата: 26.06.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 19.09.2017 г.
Крайна дата: 19.09.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Пенка Кръстева Вълчева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Молекулярна биология
Катедра: Физиология на растенията и молекулярна биология
Начална дата: 19.06.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 20.09.2017 г.
Крайна дата: 20.09.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Здравка Петрова Иванова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология
Катедра: Приложна и институционална социология
Начална дата: 16.06.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 25.09.2017 г.
Крайна дата: 25.09.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Донка Атанасова Кескинова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по физика
Катедра: Образователни технологии
Начална дата: 15.06.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 30.10.2017 г.
Крайна дата: 30.10.2017 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Даниела Кръстева Илиева-Димова.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Корпоративни финанси
Катедра: Финанси и счетоводство
Начална дата: 09.06.2017 г.
Краен срок за подаване на документи: 09.09.2017 г.
Крайна дата: 09.10.2017 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Петър Атанасов Атанасов.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Публични финанси
Катедра: Финанси и счетоводство
Начална дата: 09.06.2017 г.
Краен срок за подаване на документи: 09.09.2017 г.
Крайна дата: 09.10.2017 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Траян Павлов Йосифов.

Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13