Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 50 от 487 намерени!

Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Процедурa
Придобиване на научна степен "доктор на науките"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Римско право
Катедра: Теория и история на правото
Начална дата: 11.11.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 15.12.2016 г.
Крайна дата: 15.12.2016 г.
Резултат: присъдена НС "доктор на науките" на проф. д-р Малина Николова Новкиришка - Стоянова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици
Катедра: Славистика
Начална дата: 19.10.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 19.12.2016 г.
Крайна дата: 19.12.2016 г.
Резултат: присъдена ОНС "доктор" на Катерина Иванова Томова
Придобиване на научна степен "доктор на науките"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Българска литература
Катедра: История на литературата и сравнително литературозн.
Начална дата: 09.09.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 22.11.2016 г.
Крайна дата: 22.11.2016 г.
Резултат: присъдена НС "доктор на науките" на доц. д-р Иван Тодоров Русков.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.1 Физически науки
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
Катедра: Експериментална физика
Начална дата: 30.07.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 17.11.2016 г.
Крайна дата: 17.11.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Теодора Иванова Пашова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Романски езици (Съвременен френски език)
Катедра: Български език
Начална дата: 29.07.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 07.11.2016 г.
Крайна дата: 07.11.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Соня Хмаяк Мекенян
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Генетика
Катедра: Биология на развитието
Начална дата: 27.07.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 10.10.2016 г.
Крайна дата: 10.10.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Вида Христова Георгиева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (чешка литература)
Катедра: Славистика
Начална дата: 21.07.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 03.10.2016 г.
Крайна дата: 03.10.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Якуб Микулецки
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия
Катедра: Икономически науки
Начална дата: 21.07.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 07.10.2016 г.
Крайна дата: 07.10.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Делян Иванов Ангелов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици (полски език)
Катедра: Славистика
Начална дата: 18.07.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 21.09.2016 г.
Крайна дата: 21.09.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Димитрина Георгиева Костадинова-Хамзе.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия
Катедра: Икономически науки
Начална дата: 18.07.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 17.10.2016 г.
Крайна дата: 17.10.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Петко Нажад Миран.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Специална психология
Катедра: Психология
Начална дата: 15.07.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 14.10.2016 г.
Крайна дата: 14.10.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Стефан Любомиров Августинов
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Специална психология
Катедра: Психология
Начална дата: 15.07.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 14.10.2016 г.
Крайна дата: 14.10.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Митко Димитров Шошев
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Специална психология
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 12.07.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 14.10.2016 г.
Крайна дата: 14.10.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Албена Володева Игнатова
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици (Фразеология на съвременния руски език)
Катедра: Руска филология
Начална дата: 08.07.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 30.09.2016 г.
Крайна дата: 30.09.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Полина Андреева Димитрова
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Педагогическа и възрастова психология
Катедра: Психология
Начална дата: 08.07.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 14.10.2016 г.
Крайна дата: 14.10.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Венелина Стоева Стоева
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Наказателен процес
Катедра: Наказателноправни науки
Начална дата: 08.06.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 04.07.2016 г.
Крайна дата: 04.07.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Петя Константинова Хаджийска.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия
Катедра: Икономически науки
Начална дата: 08.06.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 18.07.2016 г.
Крайна дата: 18.07.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на - Добринка Иванова Стоянова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Теоретична химия
Катедра: Аналитична химия и компютърна химия
Начална дата: 27.05.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 20.09.2016 г.
Крайна дата: 20.09.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Веселина Христева Паскалева.
Придобиване на научна степен "доктор на науките"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Аналитична химия
Катедра: Аналитична химия и компютърна химия
Начална дата: 27.05.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 26.09.2016 г.
Крайна дата: 02.09.2016 г.
Резултат: Присъдена НС "доктор на науките" на доц. д-р Пламен Николов Пенчев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати
Катедра: Химична технология
Начална дата: 26.05.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 05.07.2016 г.
Крайна дата: 05.07.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Теменужка Николаева Манчева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (полска литература)
Катедра: Славистика
Начална дата: 21.05.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 15.07.2016 г.
Крайна дата: 15.07.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на - Мина Георгиева Стойнова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. Методика на лечебната физкултура)
Катедра: Теория и методика на физическото възпитание и спорт
Начална дата: 18.05.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 29.08.2016 г.
Крайна дата: 29.08.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Натали Нахи Едер.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Общо и сравнително езикознание
Катедра: Общо езикознание и история на българския език
Начална дата: 17.05.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 28.09.2016 г.
Крайна дата: 28.09.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Марияна Асенова Карталова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Технология на неорганичните вещества
Катедра: Химична технология
Начална дата: 10.05.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 29.06.2016 г.
Крайна дата: 29.06.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Ирена Петрова Костова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Специална педагогика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 10.05.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 27.06.2016 г.
Крайна дата: 27.06.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Надя Росенова Танева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.1 Теория и управление на образованието
Управление на образованието
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 10.05.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 11.07.2016 г.
Крайна дата: 11.07.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Вася Илиева Ликова-Арсенова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.1 Теория и управление на образованието
Управление на образованието
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 10.05.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 11.07.2016 г.
Крайна дата: 11.07.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Ваня Фердинандова Кастрева-Монова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.1 Теория и управление на образованието
Управление на образованието
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 10.05.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 11.07.2016 г.
Крайна дата: 11.07.2016 г.
Резултат: Присъден ОНС "доктор" на Елеонора Стоянова Лилова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 10.05.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 12.07.2016 г.
Крайна дата: 12.07.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Диана Минкова Димитрова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Специална педагогика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 10.05.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 30.09.2016 г.
Крайна дата: 30.09.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Мария Иванова Димитрова
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 05.05.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 30.06.2016 г.
Крайна дата: 30.06.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Пеньо Георгиев Георгиев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Специална педагогика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 27.04.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 20.06.2016 г.
Крайна дата: 20.06.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "докрор" на Лиляна Иванова Чобанова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 27.04.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 18.06.2016 г.
Крайна дата: 18.06.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Бистра Петрова Пощова-Николаева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управление (индустрия)
Катедра: Управление и количествени методи в икономиката
Начална дата: 26.04.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 14.06.2016 г.
Крайна дата: 14.06.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Кирил Вълков Десев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Екология и опазване на екосистемите
Катедра: Екология и опазване на околната среда
Начална дата: 26.04.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 15.05.2016 г.
Крайна дата: 15.06.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Костадинка Тодорова Тодорова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Педагогическа и възрастова психология
Катедра: Психология
Начална дата: 26.04.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 15.06.2016 г.
Крайна дата: 15.06.2016 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Биляна Валериева Гинина.
Заемане на академична длъжност "професор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по български език и литература в началния етап на СОУ
Катедра: Начална училищна педагогика
Начална дата: 22.04.2016 г.
Краен срок за подаване на документи: 22.07.2016 г.
Крайна дата: 10.10.2016 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д.п.н. Румяна Димитрова Танкова.
Публична академична лекция: 12.01.2017 г.
Заемане на академична длъжност "професор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информатика и информационни техологии
Катедра: Софтуерни технологии
Начална дата: 22.04.2016 г.
Краен срок за подаване на документи: 22.07.2016 г.
Крайна дата: 12.10.2016 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д-р Христо Димитров Крушков
Публична академична лекция: 24.11.2016 г.
Заемане на академична длъжност "професор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Етнология - Антропология на религиите
Катедра: Етнология
Начална дата: 22.04.2016 г.
Краен срок за подаване на документи: 22.07.2016 г.
Крайна дата: 14.11.2016 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "професор" - доц.д.н.к Мария Антонова Шнитер
Публична академична лекция: 19.01.2017 г.
Заемане на академична длъжност "професор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология - Социология на правото и модерните институции
Катедра: Приложна и институционална социология
Начална дата: 22.04.2016 г.
Краен срок за подаване на документи: 22.07.2016 г.
Крайна дата: 14.11.2016 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д-р Иво Ангелов Христов
Публична академична лекция: 13.12.2016 г.
Заемане на академична длъжност "професор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Аналитична химия - Инструментални методи за анализ
Катедра: Аналитична химия и компютърна химия
Начална дата: 22.04.2016 г.
Краен срок за подаване на документи: 22.06.2016 г.
Крайна дата: 25.10.2016 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "професор" - доц.д.х.н. Пламен Николов Пенчев
Публична академична лекция: 02.12.2016 г.
Заемане на академична длъжност "професор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Физикохимия
Катедра: Физикохимия
Начална дата: 22.04.2016 г.
Краен срок за подаване на документи: 22.06.2016 г.
Крайна дата: 25.10.2016 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "професор" - доц.д.х.н Васил Борисов Делчев
Публична академична лекция: 03.02.2017 г.
Заемане на академична длъжност "професор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Молекулярна биология - Регулация на генната експесия
Катедра: Физиология на растенията и молекулярна биология
Начална дата: 22.04.2016 г.
Краен срок за подаване на документи: 22.07.2016 г.
Крайна дата: 04.10.2016 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д-р Галина Тенева Яхубян
Публична академична лекция: 07.12.2016 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по български език
Катедра: Българска литература и теория на литературата
Начална дата: 22.04.2016 г.
Краен срок за подаване на документи: 22.06.2016 г.
Крайна дата: 10.10.2016 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Иван Атанасов Чолаков
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Теория и история на литературата - Теория на литературата
Катедра: Българска литература и теория на литературата
Начална дата: 22.04.2016 г.
Краен срок за подаване на документи: 22.06.2016 г.
Крайна дата: 10.10.2016 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Ана Иванова Маринова
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
История на българската литература от Освобождението до края на Първата световна война
Катедра: Българска литература и теория на литературата
Начална дата: 22.04.2016 г.
Краен срок за подаване на документи: 22.06.2016 г.
Крайна дата: 10.10.2016 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Ваня Георгиева Георгиева
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.2 История и археология
Археология - Антична археология
Катедра: История и археология
Начална дата: 22.04.2016 г.
Краен срок за подаване на документи: 22.06.2016 г.
Крайна дата: 11.07.2016 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асиситент" - д-р Божидар Ангелов Драганов.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.4 Религия и теология
Християнско изкуство
Катедра: Теология
Начална дата: 22.04.2016 г.
Краен срок за подаване на документи: 22.06.2016 г.
Крайна дата: 11.07.2016 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Адриана Христославова Любенова.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Етнология - Културно наследство
Катедра: Етнология
Начална дата: 22.04.2016 г.
Краен срок за подаване на документи: 22.06.2016 г.
Крайна дата: 11.07.2016 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Елица Руменова Стоилова.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Гражданско и семейно право
Катедра: Гражданскоправни науки
Начална дата: 22.04.2016 г.
Краен срок за подаване на документи: 22.06.2016 г.
Дата на заключителното заседание: 03.10.2016 г.
Крайна дата: 03.10.2016 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асиситент" - Димитър Симеонов Топузов.

Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10