Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 50 от 756 намерени!

Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Процедурa
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Екология и опазване на екосистемите
Катедра: Екология и опазване на околната среда
Начална дата: 10.12.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 15.01.2020 г.
Крайна дата: 15.01.2020 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Волен Станиславов Аркумарев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни технологии
Начална дата: 07.10.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 09.12.2019 г.
Крайна дата: 09.12.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Веселин Николаев Кюркчиев.
Придобиване на научна степен "доктор на науките"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен български език
Катедра: Български език
Начална дата: 31.07.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 12.11.2019 г.
Крайна дата: 12.11.2019 г.
Резултат: Присъдена НС "доктор на науките" на доц. д-р Константин Иванов Куцаров.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Молекулярна биология
Катедра: Физиология на растенията и молекулярна биология
Начална дата: 25.07.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 01.10.2019 г.
Крайна дата: 01.10.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Ина Димитрова Кирилова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Екология и опазване на екосистемите
Катедра: Екология и опазване на околната среда
Начална дата: 25.07.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 09.10.2019 г.
Крайна дата: 09.10.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Мария Лъчезарова Янкова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Биохимия
Катедра: Биохимия и микробиология
Начална дата: 25.07.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 15.10.2019 г.
Крайна дата: 15.10.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Даниела Георгиева Моллова-Дошкова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Административно право и административен процес
Катедра: Публичноправни науки
Начална дата: 22.07.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 05.11.2019 г.
Крайна дата: 05.11.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Недялко Георгиев Петров.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка
Катедра: Теория и методика на физическото възпитание и спорт
Начална дата: 12.07.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 18.09.2019 г.
Крайна дата: 18.09.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Стоян Николов Димитров.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка
Катедра: Теория и методика на физическото възпитание и спорт
Начална дата: 12.07.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 18.09.2019 г.
Крайна дата: 18.09.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Мая Спасова Соколова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Катедра: Предучилищна педагогика
Начална дата: 11.07.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 30.09.2019 г.
Крайна дата: 30.09.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Елена Ангелова Каменова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Общо и сравнително езикознание
Катедра: Общо езикознание и история на българския език
Начална дата: 17.06.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 16.09.2019 г.
Крайна дата: 16.09.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Ирина Георгиева Митърчева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Англоезична литература
Катедра: Английска филология
Начална дата: 12.06.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 08.07.2019 г.
Крайна дата: 08.07.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Милена Ангелова Кацарска.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по физика
Катедра: Образователни технологии
Начална дата: 11.06.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 09.07.2019 г.
Крайна дата: 09.07.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Костадина Георгиева Кацарова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по физика
Катедра: Образователни технологии
Начална дата: 11.06.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 09.07.2019 г.
Крайна дата: 09.07.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Красимир Пламенов Витларов.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език
Катедра: Български език
Начална дата: 11.06.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 11.07.2019 г.
Крайна дата: 11.07.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Димитър Паунов Георгиев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Романски езици
Катедра: Романистика и германистика
Начална дата: 11.06.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 08.07.2019 г.
Крайна дата: 08.07.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Райна Василева Танчева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Романски езици
Катедра: Романистика и германистика
Начална дата: 11.06.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 08.07.2019 г.
Крайна дата: 08.07.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Ана Исабел Диас Гарсия.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Катедра: Компютърни системи
Начална дата: 07.06.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 20.09.2019 г.
Крайна дата: 20.09.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Ася Тодорова Тоскова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология
Катедра: Социология и наука за човека
Начална дата: 20.05.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 09.07.2019 г.
Крайна дата: 09.07.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Милена Георгиева Ташева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Клетъчна биология
Катедра: Биология на развитието
Начална дата: 10.05.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 05.06.2019 г.
Крайна дата: 05.06.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Борислав Петров Матеев.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Специална педагогика
Катедра: Педагогика и управление на образованието
Начална дата: 08.05.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 26.06.2019 г.
Крайна дата: 26.06.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Магдалена Ванева Хаджиева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Екология и опазване на екосистемите
Катедра: Екология и опазване на околната среда
Начална дата: 07.05.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 27.06.2019 г.
Крайна дата: 27.06.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Борислава Атанасова Тодорова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Сравнително литературознание)
Катедра: История на литературата и сравнително литературозн.
Начална дата: 02.05.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 10.07.2019 г.
Крайна дата: 10.07.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на София Николаева Дачева.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Биохимия
Катедра: Биохимия и микробиология
Начална дата: 23.04.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 10.07.2019 г.
Крайна дата: 10.07.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Катя Христова Николова-Маламова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Педагогическа и възрастова психология
Катедра: Психология
Начална дата: 16.04.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 02.07.2019 г.
Крайна дата: 02.07.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Елизавета Андреевна Емельянова.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Педагогическа и възрастова психология
Катедра: Психология
Начална дата: 16.04.2019 г.
Дата на заключителното заседание: 02.07.2019 г.
Крайна дата: 02.07.2019 г.
Резултат: Присъдена ОНС "доктор" на Евгений Владимирович Черников.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Катедра: Компютърни технологии
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.06.2019 г.
Крайна дата: 10.07.2019 г.
Забележка: За нуждите на Филиал – гр. Смолян
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Валя Спасова Арнаудова за нуждите на Филиал – гр. Смолян.
Заемане на академична длъжност "доцент"
1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Катедра: Начална училищна педагогика
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.07.2019 г.
Крайна дата: 01.10.2019 г.
Резултат: избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - Гл. ас. д-р Николинка Александрова Атанасова.
Публична академична лекция: 20.12.2019 г.
Заемане на академична длъжност "професор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по математика в началния етап на СУ
Катедра: Начална училищна педагогика
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.07.2019 г.
Крайна дата: 01.10.2019 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "професор" - Доц. д-р Владимира Стефанова Ангелова.
Публична академична лекция: 20.12.2019 г.
Заемане на академична длъжност "професор"
1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по физика
Катедра: Образователни технологии
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.06.2019 г.
Крайна дата: 20.11.2019 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д-р Желязка Димитрова Райкова.
Публична академична лекция: 12.02.2020 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Английски език – юридически английски език
Катедра: Теория и история на правото
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.06.2019 г.
Крайна дата: 02.07.2019 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Кристина Стоянова Крислова.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен немски език
Катедра: Романистика и германистика
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.06.2019 г.
Крайна дата: 15.07.2019 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Боряна Тенчева Тенчева.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици – полски език
Катедра: Славистика
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.06.2019 г.
Крайна дата: 15.07.2019 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Димитрина Георгиева Костадинова-Хамзе.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.3 Философия
Логика – Формална и философска логика
Катедра: Философия
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.06.2019 г.
Крайна дата: 08.07.2019 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Мартина Стоилова Минева-Николова
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
2 Хуманитарни науки
2.4 Религия и теология
Библейско богословие – Нов завет
Катедра: Теология
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.07.2019 г.
Крайна дата: 15.07.2019 г.
Резултат: Прекратен.
Заемане на академична длъжност "доцент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Английска литература: Романтизъм и Превод на култура
Катедра: Английска филология
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.06.2019 г.
Крайна дата: 14.10.2019 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Витана Василева Костадинова.
Публична академична лекция: 15.01.2020 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Българска литература – Българска литература след Първата световна война
Катедра: История на литературата и сравнително литературозн.
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.06.2019 г.
Крайна дата: 04.12.2019 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Гергина Василева Кръстева.
Публична академична лекция: 26.02.2020 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език – Старобългарски език
Катедра: Общо езикознание и история на българския език
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.06.2019 г.
Крайна дата: 14.10.2019 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Антоанета Стефанова Джельова.
Публична академична лекция: 12.12.2019 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици – Синтаксис и стилистика
Катедра: Руска филология
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.06.2019 г.
Крайна дата: 14.10.2019 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Майя Димитрова Кузова.
Публична академична лекция: 28.11.2019 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
2 Хуманитарни науки
2.3 Философия
Логика – Некласическа философска логика
Катедра: Философия
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.07.2019 г.
Крайна дата: 14.10.2019 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Валентин Стефанов Аспарухов.
Публична академична лекция: 04.11.2019 г.
Заемане на академична длъжност "професор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски литератури
Катедра: Славистика
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.06.2019 г.
Крайна дата: 14.10.2019 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д.ф.н. Жоржета Петрова Чолакова.
Публична академична лекция: 28.11.2019 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Счетоводна отчетност в нефинансовия сектор
Катедра: Финанси и счетоводство
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.07.2019 г.
Крайна дата: 25.09.2019 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Георги Генков Николов.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия – Микроикономика и Макроикономика
Катедра: Икономически науки
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.07.2019 г.
Крайна дата: 25.09.2019 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Игнат Трифонов Игнатов.
Заемане на академична длъжност "доцент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Международно право и международни отношения
Катедра: Публичноправни науки
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.07.2019 г.
Крайна дата: 30.09.2019 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Гергана Костадинова Гозанска.
Публична академична лекция: 09.02.2020 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Финансови пазари и финансови инструменти
Катедра: Финанси и счетоводство
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.07.2019 г.
Крайна дата: 07.10.2019 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Гергана Вълчева Танева.
Публична академична лекция: 21.11.2019 г.
Заемане на академична длъжност "доцент"
3 Социални, стопански и правни науки
3.7 Администрация и управление
Икономика и управление – Управление на човешките ресурси
Катедра: Управление и количествени методи в икономиката
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.07.2019 г.
Крайна дата: 07.10.2019 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Мина Николаева Ангелова.
Публична академична лекция: 22.10.2019 г.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.1 Физически науки
Атомна и ядрена физика
Катедра: Образователни технологии
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.06.2019 г.
Крайна дата: 15.07.2019 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Мариана Филипова Шопова.
Заемане на академична длъжност "главен асистент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.1 Физически науки
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
Катедра: Образователни технологии
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.06.2019 г.
Крайна дата: 15.07.2019 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "главен асистент" - д-р Валентин Ганчев Кабаджов.
Заемане на академична длъжност "доцент"
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Изчислителна математика
Катедра: Приложна математика и моделиране
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.07.2019 г.
Крайна дата: 02.10.2019 г.
Резултат: Избрана за заемане на академичната длъжност "доцент" - гл. ас. д-р Павлина Христова Атанасова.
Публична академична лекция: 07.11.2019 г.
Заемане на академична длъжност "професор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Математически анализ
Катедра: Математически анализ
Начална дата: 12.04.2019 г.
Краен срок за подаване на документи: 12.07.2019 г.
Крайна дата: 02.10.2019 г.
Резултат: Избран за заемане на академичната длъжност "професор" - доц. д-р Боян Георгиев Златанов.
Публична академична лекция: 07.11.2019 г.

Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16