Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Стипендии

Всички редовни докторанти, които не са подали молби за получаване на стипендии трябва да се явят при госпожа Нина Странджева - организатор социално-битови въпроси.


01.04.2015

Всички съобщения