Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка
Теория и методика на физическото възпитание и спорт
03.05.2022 г.
03.07.2022 г.
04.10.2022 г.
(29.11.2022 г.) Публичната лекция ще се проведе на 29.11.2022 г. от 16:30 ч. в Спортна зала, бул. „България“ 236А.