Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Административно право и административен процес
Публичноправни науки
09.03.2023 г.
(01.06.2023 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 01.06.2023 година от 11:00 часа в учебна съдебна зала, Ректорат.
01.06.2023 г.