Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на овладяване на български език в детската градина
Предучилищна педагогика
26.06.2020 г.
26.09.2020 г.
07.12.2020 г.
(28.01.2021 г.) Публичната лекция ще се проведе на 28.01.2021 г. от 10:00 ч.
meet.google.com/hbg-ahpq-qzq