Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


8 Изкуства
8.3 Музикално и танцово изкуство
Музикознание и музикално изкуство: технологични модели на преподаването по инструмент – акордеон
Музика
12.04.2019 г.
12.07.2019 г.
01.10.2019 г.
(14.01.2020 г.) Публичната лекция ще се проведе на 14.01.2020 г. от 13:00 ч. в семинарна зала № 505, нова сграда.