Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Финансови пазари и финансови инструменти
Финанси и счетоводство
12.04.2019 г.
12.07.2019 г.
07.10.2019 г.