Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


1 Педагогически науки
1.1 Теория и управление на образованието
Управление на образованието
Педагогика и управление на образованието
21.12.2018 г.
(08.03.2019 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 08.03.2019 г. от 13:30 ч. в заседателна зала, нова сграда.
08.03.2019 г.