Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Международно право и международни отношения
Публичноправни науки
06.04.2023 г.
(02.06.2023 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 02.06.2023 година от 11:00 часа в Институт за държавата и правото при БАН.
02.06.2023 г.