Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка
Теория и методика на физическото възпитание и спорт
01.12.2020 г.
(19.02.2021 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 19.02.2021 г. от 11:00 ч. в 24 кабинет, Ректорат.
19.02.2021 г.