Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


2 Хуманитарни науки
2.4 Религия и теология
Християнско изкуство
Теология
20.11.2020 г.
20.02.2021 г.
17.05.2021 г.
(19.10.2021 г.) Публичната лекция ще се проведе на 19.10.2021 г. от 11:00 ч. в Университетската библиотека, Ректорат.