Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Педагогическа и възрастова психология
Психология
16.04.2019 г.
(02.07.2019 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 02.07.2019 г. от 15:00 ч. в заседателна зала, нова сграда.
02.07.2019 г.