Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Българска литература – Българска литература след Първата световна война
История на литературата и сравнително литературозн.
12.04.2019 г.
12.06.2019 г.
04.12.2019 г.
(26.02.2020 г.) Публичната лекция ще се проведе на 26.02.2020 г. от 16:30 ч. в 10 аудитория, ректорат.