Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Педагогика и управление на образованието
17.04.2018 г.
17.07.2018 г.
09.10.2018 г.
(06.03.2020 г.) Публичната лекция ще се проведе на 06.03.2020 г. 10:30 ч. в 222 семинарна зала, нова сграда.