Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език – Старобългарски език
Общо езикознание и история на българския език
12.04.2019 г.
12.06.2019 г.
14.10.2019 г.
(12.12.2019 г.) Публичната лекция ще се проведе на 12.12.2019 г. от 16:30 ч. в зала "Компас", ректорат.