Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "професор"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Руска литература
Руска филология
17.11.2023 г.
17.01.2024 г.