Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по български език и литература
Българска литература и теория на литературата
22.03.2023 г.
(21.06.2023 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 21.06.2023 година от 13:30 часа в зала "Компас", Ректорат.
21.06.2023 г.