Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Компютърна информатика
10.05.2023 г.
(19.06.2023 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 19.06.2023 година от 11:00 часа в Заседателна зала, Нова сграда.
19.06.2023 г.