Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Финанси и счетоводство
Финанси и счетоводство
05.04.2023 г.
(02.06.2023 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 02.06.2023 година от 13:00 часа в 126 кабинет, Ректорат.
02.06.2023 г.