Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


8 Изкуства
8.4 Театрално и филмово изкуство
Актьорство за драматичен театър
Естетическо възпитание
02.05.2023 г.
02.07.2023 г.