Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


8 Изкуства
8.4 Театрално и филмово изкуство
Актьорство за драматичен театър
Естетическо възпитание
02.05.2023 г.
02.07.2023 г.
06.10.2023 г.
(28.11.2023 г.) Публичната лекция ще се проведе на 28.11.2023 г. от 13:30 часа в 316 семинарна зала, Нова сграда.