Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


8 Изкуства
8.3 Музикално и танцово изкуство
Музикознание и музикално изкуство
Музика
02.04.2021 г.
(04.06.2021 г.) Откритото заключително заседани ще се проведе на 04.06.2021 г. от 12:00 ч. в 505 семинарна зала, Нова сграда.
04.06.2021 г.