Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "професор"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Българска литература – Българска литература след Първата световна война
История на литературата и сравнително литературозн.
14.05.2021 г.
14.07.2021 г.