Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на научна степен "доктор на науките"


4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Молекулярна биология
Физиология на растенията и молекулярна биология
11.11.2020 г.
(26.02.2021 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 26.02.2021 г. от 10:00 ч. в 15 аудитория, Биологически факултет.
26.02.2021 г.