Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Англоезична литература
Английска филология
29.07.2020 г.
(16.09.2020 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 16.09.2020 г. от 13:00 ч. в зала "Компас", ректорат.
16.09.2020 г.