Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


5 Технически науки
5.1 Машинно инженерство
Технология на машиностроенето
Машиностроене и транспорт
26.06.2020 г.
26.08.2020 г.
09.12.2020 г.
(15.01.2021 г.) Публичната лекция ще се проведе на 15.01.2021 г. от 10:00 ч.
https://us04web.zoom.us/j/5599207757?pwd=WlM5Uk9PVktJQzVrczAxQkQ4eG1YQT09

Meeting ID: 559 920 7757
Passcode: 948474