Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Компютърна информатика
26.06.2020 г.
26.09.2020 г.
16.12.2020 г.
(29.01.2021 г.) Публичната лекция ще се проведе на 29.01.2021 г. от 11:00 ч.
https://us05web.zoom.us/j/2258804432 (Парола:0000)