Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия - Микроикономика и Пазар на труда
Икономически науки
26.06.2020 г.
26.08.2020 г.
30.11.2020 г.
(05.02.2021 г.) Публичната лекция ще се проведе на 05.02.2021 г. от 11:00 ч.
https://meet.google.com/lookup/bk5a6wqxjo