Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Конституционно право
Публичноправни науки
26.06.2020 г.
26.08.2020 г.
17.11.2020 г.
(10.12.2020 г.) Публичната лекция ще се проведе на 10.12.2020 г. от 10:30 ч.
dq4sq5o - код
https://meet.google.com/bop-enxs-gji