Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "професор"


1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Специална педагогика
Педагогика и управление на образованието
26.06.2020 г.
26.08.2020 г.
10.11.2020 г.
(15.12.2020 г.) Публичната лекция ще се проведе на 15.12.2020 г. от 10:30 ч.
https://meet.google.com/gtb-sjho-hbh