Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "професор"


1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Специална педагогика
Педагогика и управление на образованието
26.06.2020 г.
26.08.2020 г.