Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "професор"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по математика в началния етап на СУ
Начална училищна педагогика
12.04.2019 г.
12.07.2019 г.
01.10.2019 г.
(20.12.2019 г.) Публичната лекция ще се проведе на 20.12.2019 г. от 15:00 ч. в семинарна зала № 405, нова сграда.