Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Международно право и международни отношения
Публичноправни науки
12.04.2019 г.
12.07.2019 г.
30.09.2019 г.
(09.02.2020 г.) Публичната лекция ще се проведе на 09.02.2020 г. от 13:00 ч. в семинарна зала № 54, ректорат.