Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Международно право и международни отношения
Публичноправни науки
12.04.2019 г.
12.07.2019 г.
30.09.2019 г.