Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици – Синтаксис и стилистика
Руска филология
12.04.2019 г.
12.06.2019 г.
14.10.2019 г.
(28.11.2019 г.) Публичната лекция ще се проведе на 28.11.2019 г. от 15:00 ч. в заседателна зала, ректорат.