Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Английска литература: Романтизъм и Превод на култура
Английска филология
12.04.2019 г.
12.06.2019 г.
14.10.2019 г.
(15.01.2020 г.) Публичната лекция ще се проведе на 15.01.2020 г. от 16:30 ч. в аудитория № 8, ректорат.