Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "професор"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по физика
Образователни технологии
12.04.2019 г.
12.06.2019 г.
20.11.2019 г.